Ulf HOLM : 4. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 09-10-1995 / 31-01-1996 : Skupina zelených v Európskom parlamente - Člen
 • 01-02-1996 / 28-01-1997 : Skupina zelených v Európskom parlamente - Člen predsedníctva
 • 29-01-1997 / 19-07-1999 : Skupina zelených v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 09-10-1995 / 19-07-1999 : Miljöpartiet (Švédsko)

Člen 

 • 12-10-1995 / 15-01-1997 : Výbor pre výskum, technologický rozvoj a energiu
 • 12-10-1995 / 15-01-1997 : Delegácia pre vztahy s clenskými štátmi ASEAN, juhovýchodnej Ázie a Kórejskou republikou
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ázie a Juhoázijským združením pre regionálnu spoluprácu (SAARC)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre rozpoctovú kontrolu
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ázie a Juhoázijským združením pre regionálnu spoluprácu (SAARC)
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegácia pre vztahy s krajinami Južnej Ázie a Juhoázijským združením pre regionálnu spoluprácu (SAARC)

Náhradník 

 • 12-10-1995 / 15-01-1997 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie a médiá
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Výbor pre výskum, technologický rozvoj a energiu