Anneli HULTHÉN : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-1999 / 31-01-2003 : Skupina Strany európskych socialistov - Členka

Národné strany 

  • 20-07-1999 / 31-01-2003 : Socialdemokratiska arbetarepartiet (Švédsko)

Podpredsedníčka 

  • 22-01-2002 / 31-01-2003 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a spotrebiteľskú politiku

Člen 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre Životné prostredie, zdravie verejnosti, spotrebitelskú politiku
  • 06-10-1999 / 10-04-2000 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Estónsko
  • 17-01-2002 / 21-01-2002 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a spotrebiteľskú politiku
  • 07-02-2002 / 31-01-2003 : Delegácia pre vzťahy s členskými štátmi ASEAN-u, juhovýchodnou Áziou a Kórejskou republikou

Náhradníčka 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre právne záležitosti a vnútorný trh
  • 17-01-2002 / 12-02-2002 : Výbor pre právne veci a vnútorný trh
  • 13-02-2002 / 31-01-2003 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, média a šport

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on environment policy and sustainable development: preparing for the Gothenburg European Council - Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy EN  
- A5-0171/2001 -  
-
ENVI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku