Juan José BAYONA de PEROGORDO : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 24-04-2002 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

  • 24-04-2002 / 19-07-2004 : Partido Popular (Španielsko)

Člen 

  • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko
  • 13-05-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre rozpočtovú kontrolu

Náhradník 

  • 25-04-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre kultúru, mládež, vzdelanie, média a šport
  • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the discharge for 2002 - general budget of the European Communities (Commission) - Committee on Budgetary Control EN  
- A5-0200/2004 -  
-
CONT 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku