Jorge Salvador HERNÁNDEZ MOLLAR : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 02-09-2002 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen
 • 03-09-2002 / 19-07-2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Španielsko)

Predseda 

 • 10-09-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre občianske práva a slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Podpredseda 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre vztahy s krajinami Maghrebu a Arabskou Maghrebskou úniou
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mashrequ a Perzského zálivu

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre slobody a práva obcanov, spravodlivost a vnútorné záležitosti
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pre odpočúvací systém Echelon
 • 17-01-2002 / 09-09-2002 : Výbor pre občianske práva a slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 07-02-2002 / 06-03-2002 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Litva
 • 10-09-2002 / 19-07-2004 : Konferencia predsedov výborov

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre zamestnanost a sociálne záležitosti
 • 01-09-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre rybolovné oblasti
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre zahraničné veci, ľudské práva, spoločnú bezpečnosť a obrannú politiku

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku