Maria BERGER : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 07-03-2000 : Skupina Strany európskych socialistov - Členka
 • 08-03-2000 / 16-01-2002 : Skupina Strany európskych socialistov - Členka predsedníctva
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Skupina Strany európskych socialistov - Členka predsedníctva

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Rakúsko)

Podpredsedníčka 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegácia pre Spolocný parlamentný výbor EÚ-Ceská republika

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre právne záležitosti a vnútorný trh
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Dočasný výbor pre odpočúvací systém Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre právne veci a vnútorný trh
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Česká republika

Náhradníčka 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre slobody a práva obcanov, spravodlivost a vnútorné záležitosti
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre občianske práva a slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Report on the proposal for a Council Directive extending the freedom to provide cross-border services to third-country nationals established within the Community - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0012/2000 -  
-
JURI 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku