Gerhard HAGER : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : nezaradení poslanci

Národné strany 

 • 20-07-1999 / 12-02-2003 : Freiheitliche Partei Österreichs (Rakúsko)
 • 13-02-2003 / 19-07-2004 : parteilos (Rakúsko)

Člen 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre petície
 • 22-07-1999 / 04-10-1999 : Výbor pre priemysel, externý obchod , výskum, energiu
 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre právne záležitosti a vnútorný trh
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre ústavnoprávne veci
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre petície

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 04-10-1999 : Výbor pre právne záležitosti a vnútorný trh
 • 16-09-1999 / 14-01-2002 : Výbor pre ústavné záležitosti
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pre právne veci a vnútorný trh

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku