Zoltán BAGÓ : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 12-09-2010 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

  • 12-09-2010 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Maďarsko)

Člen 

  • 06-10-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie
  • 06-10-2010 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre kultúru a vzdelávanie

Náhradník 

  • 28-09-2010 / 18-01-2012 : Výbor pre petície
  • 28-09-2010 / 30-06-2013 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre petície
  • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Juhoafrickou republikou

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových stránok orgánov verejného sektora  
- CULT_AD(2013)513263 -  
-
CULT 

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT): príspevok EIT k vytváraniu inovatívnejšej Európy  
- CULT_AD(2012)489612 -  
-
CULT 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 294/2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút  
- CULT_AD(2012)489609 -  
-
CULT 
STANOVISKO k Správe o vykonávaní a účinku smernice o práve ďalšieho predaja (2001/84/ES)  
- CULT_AD(2012)487801 -  
-
CULT 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít