Anna ZÁBORSKÁ : Domovská stránka 

Podpredsedníčka 

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ 

Členka 

Výbor pre rozvoj 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Náhradníčka 

Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Nedávne činnosti 

Kontakt