Anna ZÁBORSKÁ
 • Anna
  ZÁBORSKÁ
 • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka
 • Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie
 • Dátum narodenia: 7. jún 1948, Zürich

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

246

Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)

04-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-04(8.4)

Vplyv veľkých dát na základné práva (stručná prezentácia)

13-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-13(15)

Minimálne normy na ochranu chovných králikov (stručná prezentácia)

13-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-13(16)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

13-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-13(18)

Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (A8-0040/2017 - Soledad Cabezón Ruiz)

02-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-02(7.3)

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (rozprava)

01-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-01(19)

Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (rozprava)

01-03-2017 P8_CRE-PROV(2017)03-01(24)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

1

SPRÁVA o Novej aliancii pre potravinovú bezpečnosť a výživu

DEVE
03-05-2016 A8-0169/2016

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

2

STANOVISKO k úlohe EÚ v OSN – ako lepšie dosahovať ciele EÚ v oblasti zahraničnej politiky

DEVE
24-09-2015 DEVE_AD(2015)564990

STANOVISKO k správe Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme, ktorá sa má podpísať v Paríži

DEVE
10-09-2015 DEVE_AD(2015)557325

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

8

STANOVISKO k pracovným podmienkam a neistým pracovným miestam

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

STANOVISKO k podpore rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu

DEVE
09-11-2016 DEVE_AD(2016)584186

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

ITRE
27-10-2016 ITRE_AD(2016)582196

STANOVISKO k vykonávaniu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s osobitným zreteľom na záverečné pripomienky Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

DEVE
06-06-2016 DEVE_AD(2016)576996

STANOVISKO o činnosti, vplyve a pridanej hodnote Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014

FEMM
25-04-2016 FEMM_AD(2016)577082

STANOVISKO k plneniu cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností

FEMM
29-01-2016 FEMM_AD(2016)571414

STANOVISKO k príprave na svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti na humanitárnu pomoc

FEMM
19-10-2015 FEMM_AD(2015)565156

STANOVISKO k politike súdržnosti a marginalizovaným komunitám

FEMM
15-07-2015 FEMM_AD(2015)554696

Návrhy uznesení

65

Návrh spoločného uznesenia o situácii v Bielorusku

05-04-2017 RC-B8-0253/2017

Návrh spoločného uznesenia o Rusku, zatknutí Alexeja Navaľného a ďalších protestujúcich

05-04-2017 RC-B8-0245/2017

Návrh spoločného uznesenia o Filipínach – prípad senátorky Leily M. De Limovej

15-03-2017 RC-B8-0193/2017

Návrh spoločného uznesenia o ukrajinských väzňoch v Rusku a situácii na Kryme

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

Návrh spoločného uznesenia o Guatemale, najmä o situácii obhajcov ľudských práv

15-02-2017 RC-B8-0152/2017

Návrh spoločného uznesenia o popravách v Kuvajte a Bahrajne

15-02-2017 RC-B8-0150/2017

Návrh uznesenia o kríze právneho štátu v Konžskej demokratickej republike a v Gabone

25-01-2017 B8-0126/2017

Písomné vyhlásenia

5

Písomné vyhlásenie o podpore konzumácie rýb

12-09-2016 P8_DCL(2016)0095 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 66 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti prejavom nenávisti a extrémizmu na internete

12-09-2016 P8_DCL(2016)0077 Premlčané

Podrobnosti

Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 143 - 13-12-2016

Písomné vyhlásenie o podpore a zdravotných výhodách dojčenia v Európe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Premlčané

Podrobnosti

Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE

Dátum začatia : 01-02-2016
Platné do : 01-05-2016
Počet signatárov : 116 - 02-05-2016

Písomné vyhlásenie o boji proti rakovine prsníka v Európskej únii

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Uzavreté väčšinou

Podrobnosti

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Prijaté (dátum) : 27-07-2015
Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 02 k zápisnici z 07-09-2015
Počet signatárov : 394 - 28-07-2015

Písomné vyhlásenie o uznaní si genocídy kresťanov vo svete a zavedení Európskeho dňa proti prenasledovaniu a diskriminácii kresťanov vo svete

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Premlčané

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA

Dátum začatia : 27-04-2015
Platné do : 27-07-2015
Počet signatárov : 112 - 28-07-2015

Parlamentné otázky

13

Konflikt medzi Dinkami a Nuermi a následná humanitárna kríza v Južnom Sudáne

27-03-2017 E-002067/2017

  Anti-Jewish propaganda in the West Bank

08-03-2017 E-001597/2017

Odpovede Komisie na otázky na písomné zodpovedanie

10-01-2017 O-000003/2017

Podpora úlohy žien v boji proti radikalizácii a násilnému extrémizmu

17-06-2016 E-004917/2016

Zdravotné riziká súvisiace s konzumáciou rastlinných a najmä palmových olejov

03-06-2016 O-000085/2016

Existencia necolných prekážok obchodu pre vývozcov potravín na vnútornom trhu EÚ

04-02-2016 O-000022/2016

Preventívne opatrenia na boj proti rozdielom v dôchodkoch žien a mužov v EÚ

30-09-2015 O-000117/2015

Účinnejšie opatrenia na zvýšenie informovanosti o demencii

02-07-2015 E-010698/2015

Písomné vysvetlenia hlasovania

24

Veľkoobchodné roamingové trhy (A8-0372/2016 - Miapetra Kumpula-Natri)

06-04-2017

Od 15. júna tohto roku budú zrušené maloobchodné roamingové poplatky za hlasové, dátové a SMS služby v celej Európskej únii. Ešte predtým bolo preto potrebné zmeniť právne predpisy, ktoré upravujú limity pre ceny za roamingové služby medzi jednotlivými európskymi operátormi.
Podporila som stanovisko Parlamentu, aby sa tieto limity ešte výraznejšie znížili v prípade dátových prenosov. Rovnako súhlasím aj s tarifikáciou dát v gigabajtoch (namiesto megabajtov), pretože odborníci do budúcnosti očakávajú stále väčšie využívanie mobilného internetu.
Podľa prijatého návrhu sa každé dva roky tieto cenové limity majú znovu preskúmať a ak sa ukáže, že sú príliš vysoké, alebo príliš nízke, bude ich možné znovu upraviť.
Aj na tomto príklade vidieť, že spoločné európske pravidlá prinášajú ľuďom praktický prospech - v podobe nižších cien a zároveň možnosti využívať dôležité služby, ku ktorým patrí aj telefonovanie, kdekoľvek v Európskej únii. Vďaka zrušeniu roamingových poplatkov ušetrí každá slovenská rodina, ktorá pôjde na letnú dovolenku k moru, desiatky, niektorí aj stovky eur.

Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci podliehajú vízovej povinnosti alebo sú od nej oslobodení: Ukrajina (A8-0274/2016 - Mariya Gabriel)

06-04-2017

Ukrajina splnila všetky kritériá, ktoré sú podmienkou na zavedenie bezvízového režimu cestovania. Preto som podporila pozíciu Parlamentu a súhlasila s tým, aby mohli občania Ukrajiny cestovať do Európy bez nutnosti žiadať o víza. Samotné nariadenie totiž obsahuje nástroje, ktoré umožňujú preibežne monitorovať situáciu a v prípade negatívnych javov urýchlene pozastaviť bezvízový styk, prípadne ho aj zrušiť. Pre Slovensko z tejto zmeny nevyplýva žiadne ohrozenie. Naopak, užšia spolupráca s Ukrajinou zvyšuje bezpečnosť slovenskej východnej hranice.

Rokovania so Spojeným kráľovstvom po jeho oznámení o plánovanom vystúpení z Európskej únie (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Rokovania o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Veľkou Britániou sa môžu začať až potom, čo sa dosiahne dohoda o vystúpení a vysporiadaní vzájomných záväzkov. Pokiaľ je Británia členom EÚ, má totiž nárok na všetky príspevky z rozpočtu EÚ, napríklad poľnohospodárske dotácie, podpora rozvoja infraštruktúry, vedy a výskumu, študentskej mobility a podobne. Zároveň však musí plniť svoje finančné záväzky voči EÚ, ktoré sa týkajú príspevku do spoločného rozpočtu a záväzných prísľubov na financovanie konkrétnych projektov. Budem súhlasiť len s takou dohodou, ktorá garantuje spravodlivé zaobchádzanie občanom EÚ žijúcim vo Veľkej Británii - to je podľa prijatého uznesenia najvyššia priorita.
Úprimne si želám čo najlepšiu budúcu dohodu medzi EÚ a Veľkou Britániou. Aj po odchode z Únie musí Británia zostať naším najbližším partnerom, pretože naše ekonomiky aj bezpečnosť sú veľmi úzko previazané. No nesmie vzniknúť situácia, v ktorej by Británia mala všetky práva člena EÚ, ale žiadne povinnosti a záväzky. Rozhodnutie britských občanov o odchode z EÚ ma mrzí. No v rokovaniach, ktoré budú prebiehať, budem obhajovať najlepší záujem občanov Slovenska a Európskej únie.

Zdravotnícke pomôcky (A8-0068/2017 - Glenis Willmott)

05-04-2017

Podporila som súhlas Parlamentu k návrhu nariadenia, ktorým sa dopĺňa smernica o zdravotníckych pomôckach. Po desiatich kolách rokovaní bola totiž dosiahnutá dohoda medzi Parlamentom a Radou EÚ, teda členskými štátmi a my sme dnes v pléne túto dohodu potvrdili.
Cieľom sprísnenia legislatívy je garantovať vysokú úroveň ochrany zdravia pacientov aj personálu obsluhujúceho zdravotnícke pomôcky. Zdravotnícke pomôcky musia preto podliehať prísnej kontrole. Výrobcovia originálnych aj repasovaných pomôcok by mali zhromažďovať údaje o ich pôvode a tom, či spĺňajú všetky požiadavky na funkčnú spôsobilosť a bezpečnosť. Zaviedla sa tiež primeraná zodpovednosť výrobcov za vyrobené pomôcky a zároveň posilnila kontrola štátnych orgánov a ich povinnosť poskytovať potrebné informácie pacientom, ktorí majú s pomôckou problém. Myslím, že sa tiež podarilo zabezpečiť, aby sprísnené pravidlá neohrozili inovácie, ale ani dostupnosť zdravotníckych pomôcok pre všetkých, ktorí ich potrebujú.

Riešenie presunov utečencov a migrantov: úloha vonkajšej činnosti EÚ (A8-0045/2017 - Elena Valenciano, Agustín Díaz de Mera García Consuegra)

05-04-2017

Oceňujem prácu môjho kolegu, ktorý vynaložil veľké úsilie, aby táto správa mohla byť podporená širokým politickým spektrom v Európskom parlamente. Napriek tomu som hlasovala proti, nakoľko vo finálnom texte zostali ustanovenia, s ktorými som nemohla súhlasiť. Pre viaceré národné delegácie boli tieto časti značne problematické. Jedným z nich bolo aj rozšírenie definície utečenca o osoby, ktoré boli násilne vysídlené v dôsledku extrémnej chudoby, zmeny klímy alebo prírodných katastrof. Pričom toto by mala byť primárnou zodpovednosťou štátov, odkiaľ títo ľudia prichádzajú. Celkovo navrhovaný mechanizmus na readmisiu je z môjho pohľadu neefektívny, pretože nerieši akútnu situáciu migračnej krízy. Toto riešenie totiž najskôr predpokladá ekonomický rozvoj a rast v tretích krajinách, a až následne presídlenie utečencov a migrantov. Takéto riešenie si však vyžaduje dlhoročnú rozvojovú pomoc a poskytovanie finančných stimulov, ktorých účinok sa prejaví až o niekoľko rokov. Po tak dlhej dobe bude presídľovanie prakticky nemožné. Myslím si, že readmisia utečencov musí ísť ruka v ruke s rozvojovou podporou v tretích krajinách. Musia to byť práve títo migranti a utečenci, ktorí sa pričinia o ekonomický rozvoj a prosperitu v ich krajinách.

Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov (A8-0066/2017 - Kateřina Konečná)

04-04-2017

Podporila som stanovisko Parlamentu k problému, ktorý významne ovplyvňuje kvalitu životného prostredia na celej Zemi - teda aj u nás. Aj keď v Európe sa olejové palmy nepestujú, potraviny a výrobky využívajúce túto surovinu nájdeme vo veľkom množstve nielen na pultoch našich predajní, ale často aj v nádržiach našich áut. Importovaný palmový olej sa používa nielen v potravinárskom priemysle, ale až 46 % sa využíva na výrobu biopalív. Vďaka tomu je dnes EÚ druhým najväčším konzumentom palmového oleje na svete. Dnes prijatá správa požaduje, aby sa do svetového hospodárenia s palmovým olejom vnieslo viac zodpovednosti, predovšetkým zo strany EÚ. Naše vlastné ekologické normy sú totiž síce prísne, ale nebránia európskym firmám dovážať palmový olej aj z nelegálne vyklčovaných oblastí. Európa tak vlastne finančne motivuje ďalšie ničenie dažďových pralesov, hoci oficiálna politika je presne opačná.
Jedným z riešení je uplatňovanie certifikačného procesu - to znamená, že výrobcovia budú používať len palmový olej vypestovaný a vyrobený trvalo udržateľným spôsobom. Správa tiež upozorňuje na zistené nedostatky v certifikácii biopalív, ktoré zverejnil Európsky dvor audítorov, a žiada Komisiu, aby ich odstránila. Za najdôležitejšie však považujem to, že nežiadame zákaz používania palmového oleja. Ten by bol totiž rýchlo nahradený inými tropickými rastlinnými olejmi, ktorých pestovanie by bolo rovnako ničivé z pohľadu životného prostredia.

Návrhy odporúčaní v nadväznosti na vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle (B8-0177/2017)

04-04-2017

Ťažiskom tejto správy Parlamentu, ktorá reaguje na tzv. emisný škandál je dôraz na lepšiu kontrolu, a preto som ju podporila. Som za zavedenie náhodných skúšok, ktoré zvyšujú pravdpodobnosť odhalenia rušiacich zariadení, ale zároveň si nemyslím že by bolo potrebné zriaďovať novú Európsku agentúru pre dohľad nad vozidlami, ako navrhovali ľavicoví a zelení poslanci. Takýto dohľad môže totiž už aj dnes vykonávať Komisia ako strážca dodržiavania európskeho práva.
Treba si uvedomiť, že dnes má polovica áut v EÚ naftové motory a ich podiel sa ďalej zvyšuje každý rok. Každá zmena v legislatíve má preto obrovský dopad nielen na automobilky, ktoré v Európe zamestnávajú milióny ľudí, ale aj na ďalšie milióny zákazníkov. Zdravie ľudí musí byť samozrejme na prvom mieste. To, čo potrebujeme, je zabezpečiť a posilniť uplatňovanie už existujúcich pravidiel a ekologických noriem. Uznesenie Parlamentu má predovšetkým tento cieľ.

Priority EÚ na zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2016 (RC-B8-0183/2017, B8-0183/2017, B8-0184/2017, B8-0185/2017, B8-0186/2017, B8-0187/2017, B8-0188/2017, B8-0189/2017)

16-03-2017

V prípade tohto uznesenia Európskeho parlamentu som sa musela postaviť rázne proti. Napriek tomu, že súhlasím s 90% obsahu textu, ako celok je pre mňa z hodnotového hľadiska neprijateľný. Je to práve dvojznačná terminológia, ako napr. rodová identita alebo rodovo motivované násilie, ktorá vo mne vzbudzuje vážne pochybnosti. Pochybnosti o tom, o akej cieľovej skupine ľudí nakoniec hovoríme. Avšak tým najväčším problémom v tejto správe bolo pre mňa presadzovanie sexuálnych a reprodukčných práv. Tento termín zahŕňa aj aj tzv. právo na potrat. Je pre mňa neprijateľné, aby sa potratová liberalizácia stala nástrojom populačnej politiky v rozvojových krajinách. Som presvedčená, že naše úsilie by sme mali smerovať k podpore ekonomík týchto krajín, ich priemyslu, rozvoja infraštruktúry a podpore investícií a vzdelávania, nie nalievať peniaze daňových poplatníkov do programov na podporu potratov.

Potravinové a krmivové právo a pravidlá pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín (A8-0022/2017 - Karin Kadenbach)

15-03-2017

Hlasovala som za návrh sprísneného nariadenia o úradných kontrolách zdravia zvierat a rastlín. Ak by sme to chceli povedať jednoduchšie, ide vlastne o sprísnenie veterinárnych a rastlinných kontrol s cieľom zvýšiť ochranu zdravia pre všetkých občanov EÚ. Novelizovaná legislatíva by mala zlepšiť určovanie pôvodu potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu. Zároveň by mala pomôcť pri boji s podvodníkmi na trhu s potravinami a obnoviť dôveru spotrebiteľov vo vzťahu k potravinovému reťazcu. V modernej dobe totiž väčšina z nás nemá možnosť priamo si overiť, odkiaľ pochádza mäso alebo múka v obchode, kde nakupujeme - sme odkázaní na to, že výrobcovia dodržiavajú všetky hygienické pravidlá a farmári sa starajú o to, aby ich zvieratá a rastliny boli zdravé a neškodili ľudskému organizmu. Práve preto potrebujeme nezávislú kontrolu, ktorú vykonávajú štátne úrady. V Európskej únii, kde máme spoločný trh, je dôležité, aby sme sa mohli spoľahnúť na to, že táto kontrola je rovnako prísna v každom členskom štáte.

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní (A8-0251/2016 - Vicky Ford)

14-03-2017

. – Európsky parlament schválil novelizovanú smernicu Komisie o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. V uplynulých týždňoch som od občanov, a to nielen zo Slovenska, obdržala množstvo emailov, v ktorých ma upozorňovali, že novelizovaný text predložený Komisiou vedie k diskriminácii tých, ktorí sa či už športovo alebo profesionálne venujú zbraniam. Zmeny sa dotýkajú najmä registrácie deaktivovaných zbraní, zavedenia povolení pre kúpu expanzívnych zbraní, ako aj sprísnenia kontroly nákupu niektorých poloautomatických strelných zbraní, ktoré využívajú veľkokapacitné zásobníky, ako aj pôvodne automatických zbraní, ktoré boli prerobené na poloautomaty. Vo svetle nedávnych udalostí je každému jasné, že prísnejšia regulácia v tomto odvetví bola viac než potrebná. Na druhej strane by sa nemala dotýkať tých, ktorí nepredstavujú pre spoločnosť bezpečnostné riziko. S kolegami zo širokého politického spektra, sme preto navrhli viacero faktických zmien, tie však, žiaľ, neboli prijaté. I to je dôvod, prečo som nakoniec nemohla hlasovať v prospech daného návrhu.

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F247
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F247
  1047 Brussels