Anna ZÁBORSKÁ
 • Anna
  ZÁBORSKÁ
 • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Členka
 • Slovensko Kresťanskodemokratické hnutie
 • Dátum narodenia: 7. jún 1948, Zürich

Politické skupiny

 • 30.04.2003 / 30.04.2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Pozorovateľka
 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka
 • 20.07.2004 / 30.08.2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka
 • 31.08.2004 / 13.07.2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka predsedníctva
 • 14.07.2009 / 15.09.2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka predsedníctva
 • 01.07.2014 ... : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Členka

Národné strany

 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Kresťanskodemokratické hnutie (Slovensko)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Kresťanskodemokratické hnutie (Slovensko)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Kresťanskodemokratické hnutie (Slovensko)
 • 01.07.2014 ... : Kresťanskodemokratické hnutie (Slovensko)

Predsedníčka

 • 27.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 01.02.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Podpredsedníčka

 • 06.11.2014 ... : Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ

Členka

 • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti
 • 21.07.2004 / 26.07.2004 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 28.07.2004 / 15.01.2007 : Konferencia predsedov výborov
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 16.09.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre rozvoj
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre rozvoj
 • 31.01.2007 / 31.01.2007 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre rozvoj
 • 01.02.2007 / 13.07.2009 : Konferencia predsedov výborov
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre rozvoj
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Kanadou
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre rozvoj
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pre rozvoj
 • 14.07.2014 ... : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 20.10.2014 / 05.11.2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ
 • 19.01.2017 ... : Výbor pre rozvoj
 • 19.01.2017 ... : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 19.01.2017 ... : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Náhradníčka

 • 22.07.2004 / 15.09.2004 : Výbor pre rozvoj
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye)
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye)
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Panafrickým parlamentom
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 14.07.2014 ... : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 14.07.2014 ... : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 24.09.2014 / 19.10.2014 : Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ

Pozorovateľka

 • 15.05.2003 / 30.04.2004 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

446

Nové psychoaktívne látky (A7-0172/2014 - Jacek Protasiewicz)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.9)

Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (B7-0365/2014)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.12)

100 rokov od prvej svetovej vojny: získané poznatky a budúcnosť Európy (rozprava)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Rozšírenie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Fond solidarity Európskej únie (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.8)

Makrofinančná pomoc Tuniskej republike (A7-0110/2014 - Vital Moreira)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.11)

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

4

SPRÁVA o sexuálnom vykorisťovaní a prostitúcii a ich vplyve na rodovú rovnosť

FEMM
04-02-2014 A7-0071/2014

SPRÁVA o gendercíde (rodovo podmienenom vraždení): chýbajúce ženy?

FEMM
28-06-2013 A7-0245/2013

SPRÁVA o situácii žien v severnej Afrike

FEMM
25-02-2013 A7-0047/2013

SPRÁVA o programe zmien: budúcnosť rozvojovej politiky EÚ

DEVE
16-07-2012 A7-0234/2012

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

3

STANOVISKO k osobitnej správe č. 13/2012 (absolutórium za rok 2011): Rozvojová pomoc Európskej únie na zásobovanie pitnou vodou a základné hygienické zariadenia v subsaharských krajinách

DEVE
21-02-2013 DEVE_AD(2013)502224

STANOVISKO k Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

FEMM
02-09-2011 FEMM_AD(2011)467285

STANOVISKO k demografickej zmene a jej dôsledkom pre budúcu politiku súdržnosti EÚ

FEMM
26-04-2011 FEMM_AD(2011)458821

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

16

STANOVISKO k správe o ženách so zdravotným postihnutím

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)513125

STANOVISKO o cezhraničnom kolektívnom vyjednávaní a nadnárodnom sociálnom dialógu

FEMM
30-05-2013 FEMM_AD(2013)508172

STANOVISKO k boju proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom

DEVE
24-04-2013 DEVE_AD(2013)506062

STANOVISKO k sociálnemu bývaniu v Európskej únii

FEMM
03-04-2013 FEMM_AD(2013)504016

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia

DEVE
19-02-2013 DEVE_AD(2013)502101

STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2011

DEVE
19-02-2013 DEVE_AD(2013)502096

STANOVISKO k integrácii migrantov, jej účinkom na trh práce a vonkajšej dimenzii koordinácie sociálneho zabezpečenia

FEMM
07-11-2012 FEMM_AD(2012)496521

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020

FEMM
24-09-2012 FEMM_AD(2012)489559

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

DEVE
04-09-2012 DEVE_AD(2012)492570

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006

FEMM
08-06-2012 FEMM_AD(2012)486156

Návrhy uznesení

31

Návrh spoločného uznesenia o Bangladéši: ľudské práva a nadchádzajúce voľby

20-11-2013 RC-B7-0497/2013

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0452/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o Rwande: prípad Victoire Ingabireovej

22-05-2013 RC-B7-0243/2013

Návrh spoločného uznesenia o Indii: poprava Mohammada Afzala Guruho a jej následky

22-05-2013 RC-B7-0237/2013

  Motion for a resolution on Rwanda: case of Victoire Ingabire

20-05-2013 B7-0246/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on India: execution of Mohammad Afzal Guru and its implications

20-05-2013 B7-0238/2013

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o zadržaní aktivistov za ľudské práva v Zimbabwe

06-02-2013 RC-B7-0057/2013

Návrh spoločného uznesenia o nedávnych útokoch na zdravotníckych pracovníkov v Pakistane

06-02-2013 RC-B7-0056/2013

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o vyhlásení Európskeho dňa starostov

16-01-2014 P7_DCL(2014)0006 Premlčané

Podrobnosti

Oldřich VLASÁK , Vladimír MAŇKA , Jan OLBRYCHT , Lambert van NISTELROOIJ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Peter SIMON , Sir Graham WATSON , Manfred WEBER , Peter ŠŤASTNÝ , Anna ZÁBORSKÁ , Roberts ZĪLE

Dátum začatia : 16-01-2014
Platné do : 16-04-2014
Počet signatárov : 39 - 17-04-2014

Písomné vyhlásenie o vytvorení systému včasného varovania pred pedofilmi a osobami, ktoré sexuálne obťažujú iné osoby

19-04-2010 P7_DCL(2010)0029 Prijaté

Podrobnosti

Tiziano MOTTI , Anna ZÁBORSKÁ

Dátum začatia : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Prijaté (dátum) : 23-06-2010
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2010)0247
Počet signatárov : 371 - 17-06-2010

Parlamentné otázky

61

VP/HR - Výbor OSN pre práva dieťaťa - útok na slobodu náboženského vyznania alebo viery

11-02-2014 P-001380/2014 Komisia

Sloboda pohybu v EÚ

07-01-2014 O-000003/2014 Komisia

Sloboda pohybu v EÚ

07-01-2014 O-000002/2014 Rada

Definícia pojmu rodová rovnosť

05-12-2013 E-013862/2013 Komisia

Náboženská výchova v európskych školách

25-10-2013 E-012230/2013 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

132

Vysvetlenia hlasovania

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0264/2009 - SPRÁVA k výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2008 a politike Európskej únie v tejto oblasti

Práva žien v Afganistane

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(3)

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(7)

Vysvetlenia hlasovania

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0125/2009 - SPRÁVA o vzdelávaní detí migrantov

Vysvetlenia hlasovania

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

A6-0149/2009 - SPRÁVA o návrhu smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu

Vysvetlenia hlasovania

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

RC-B6-0165/2009 - SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o svedomí Európy a totalitných režimoch

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(16)

Vysvetlenia hlasovania

24-03-2009 P6_CRE(2009)03-24(5)

A6-0092/2009 - SPRÁVA o viacjazyčnosti: devíza pre Európu a spoločný záväzok

Správy – v úlohe spravodajcu

4

SPRÁVA o integrovanom prístupe k rovnosti mužov a žien v rámci práce výborov a delegácií

FEMM
02-04-2009 A6-0198/2009

SPRÁVA o nediskriminácii na základe pohlavia a medzigeneračnej solidarite

FEMM
10-12-2008 A6-0492/2008

SPRÁVA o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov

FEMM
22-12-2006 A6-0478/2006

SPRÁVA o ženách a chudobe v Európskej únii

FEMM
22-09-2005 A6-0273/2005

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

8

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

FEMM
11-02-2009 FEMM_AD(2009)415154

STANOVISKO k osobitnému postaveniu detí v rámci vonkajšej činnosti Európskej únie

FEMM
20-01-2009 FEMM_AD(2009)415302

STANOVISKO o podpore sociálneho začlenenia a boji proti chudobe, vrátane detskej chudoby, v EÚ

FEMM
26-05-2008 FEMM_AD(2008)405968

STANOVISKO k Bielej knihe o stratégii riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou

FEMM
04-03-2008 FEMM_AD(2008)400374

STANOVISKO k Zelenej knihe o úlohe občianskej spoločnosti v protidrogovej politike v Európskej únii

FEMM
28-02-2008 FEMM_AD(2008)400281

STANOVISKO o obchode a chudobe: vytváranie obchodných politík pre čo najvyšší prínos obchodu k znižovaniu chudoby (2006/2031(INI))

FEMM
20-04-2006 FEMM_AD(2006)371811

STANOVISKO o prístupe EÚ k riadeniu ekonomickej migrácie

FEMM
18-07-2005 FEMM_AD(2005)360194

STANOVISKO o absolutóriu na plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie pre rozpočtový rok 2004

FEMM
27-01-2005 FEMM_AD(2005)350229

Návrhy uznesení

8

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o kresťanských komunitách

14-11-2007 RC-B6-0449/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Serious events which compromise the existence of Christian communities, and other communities, in the Middle East and in other parts of the world

13-11-2007 B6-0449/2007

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

NÁVRH UZNESENIA o rakovine prsníka v rozšírenej Európskej únii

18-10-2006 B6-0528/2006

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o obchodovaní s ľudskými vaječnými bunkami

09-03-2005 RC-B6-0199/2005

  MOTION FOR A RESOLUTION on the planned trading of human egg cells by Great Britain and Romania

07-03-2005 B6-0202/2005

  MOTION FOR A RESOLUTION on action against hunger and poverty

16-02-2005 B6-0103/2005

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o obchodovaní so ženami a deťmi v Kambodži

12-01-2005 RC-B6-0035/2005

  MOTION FOR A RESOLUTION on trafficking of women and children in Cambodia

10-01-2005 B6-0045/2005

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Písomné vyhlásenia

18

Písomné vyhlásenie o prijatí opatrovateľov do systémov sociálneho poistenia

21-04-2009 P6_DCL(2009)0050 Premlčané

Podrobnosti

Kathy SINNOTT , Anna ZÁBORSKÁ , Marian HARKIN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU

Dátum začatia : 21-04-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 44 - 08-05-2009

Písomné vyhlásenie o ochrane nedele ako dňa pracovného pokoja ako základného piliera európskeho sociálneho modelu a súčasti európskeho kultúrneho dedičstva

02-02-2009 P6_DCL(2009)0009 Premlčané

Podrobnosti

Anna ZÁBORSKÁ , Martin KASTLER , Jean Louis COTTIGNY , Patrizia TOIA , Konrad SZYMAŃSKI

Dátum začatia : 02-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 261 - 08-05-2009

Písomné vyhlásenie o diabete a obezite v tehotenstve

08-10-2008 P6_DCL(2008)0084 Premlčané

Podrobnosti

Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Anna ZÁBORSKÁ

Dátum začatia : 08-10-2008
Platné do : 22-01-2009
Počet signatárov : 68 - 23-01-2009

Písomné vyhlásenie o boji proti obchodovaniu s deťmi

04-06-2008 P6_DCL(2008)0050 Prijaté

Podrobnosti

Marusya LYUBCHEVA , Zita GURMAI , Diana WALLIS , Eva-Britt SVENSSON , Anna ZÁBORSKÁ

Dátum začatia : 04-06-2008
Platné do : 09-10-2008
Prijaté (dátum) : 21-10-2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0504
Počet signatárov : 430 - 09-10-2008

Písomné vyhlásenie o mnohojazyčnosti ako kľúčového prvku demokracie a transparentnosti v službách občanov členských štátov

19-05-2008 P6_DCL(2008)0048 Premlčané

Podrobnosti

Anna ZÁBORSKÁ , Bernd POSSELT , Francis WURTZ , Zita GURMAI , Marian HARKIN

Dátum začatia : 19-05-2008
Platné do : 09-10-2008
Počet signatárov : 281 - 09-10-2008

Písomné vyhlásenie o prudkom náraste pedofílie na internete

10-03-2008 P6_DCL(2008)0017 Premlčané

Podrobnosti

Cristiana MUSCARDINI , Gerardo GALEOTE , Anna ZÁBORSKÁ , Roberta ANGELILLI , Daniel DĂIANU

Dátum začatia : 10-03-2008
Platné do : 19-06-2008
Počet signatárov : 193 - 19-06-2008

Písomné vyhlásenie o diskriminácii osôb postihnutých sklerózou multiplex v nových členských štátoch od rozšírenia v roku 2004

30-01-2008 P6_DCL(2008)0011 Premlčané

Podrobnosti

Dariusz Maciej GRABOWSKI , Justas Vincas PALECKIS , Anna ZÁBORSKÁ , Bronisław GEREMEK

Dátum začatia : 30-01-2008
Platné do : 22-05-2008
Počet signatárov : 315 - 22-05-2008

Písomné vyhlásenie o mikroúvere

14-01-2008 P6_DCL(2008)0002 Prijaté

Podrobnosti

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Dátum začatia : 14-01-2008
Platné do : 24-04-2008
Prijaté (dátum) : 08-05-2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0199
Počet signatárov : 424 - 24-04-2008

Písomné vyhlásenie o „dys“ kriminácii a sociálnom vylúčení detí s poruchami „dys“

18-06-2007 P6_DCL(2007)0064 Prijaté

Podrobnosti

Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT , Kathy SINNOTT , Roberta ANGELILLI , Anna ZÁBORSKÁ

Dátum začatia : 18-06-2007
Platné do : 25-10-2007
Prijaté (dátum) : 13-11-2007
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2007)0506
Počet signatárov : 432 - 25-10-2007

Písomné vyhlásenie o uskutočnení tzv. International Boy Love Day alebo dňa osláv pedofílie

18-06-2007 P6_DCL(2007)0062 Premlčané

Podrobnosti

Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Anna ZÁBORSKÁ

Dátum začatia : 18-06-2007
Platné do : 25-10-2007
Počet signatárov : 96 - 25-10-2007

Parlamentné otázky

27

Uplatňovanie systému mnohojazyčnosti a postavenie slovenského jazyka

09-09-2008 H-0702/2008 Komisia

Detské práva a proces adopcie v Rumunsku

04-09-2008 E-4910/2008 Komisia

Nútená prostitúcia a obchodovanie so ženami na účely sexuálneho vykorisťovania

26-05-2008 O-0062/2008 Komisia

Darcovstvo vaječných buniek a jeho odmeňovanie v Belgicku

13-03-2008 E-1727/2008 Komisia

Výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek v EÚ

22-01-2008 E-0338/2008 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 5. volebné obdobie

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  06F247
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09010
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F247
  1047 Brussels