John ATTARD-MONTALTO : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partit Laburista (Malta)

Podpredseda 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie

Člen 

 • 16-07-2009 / 09-03-2010 : Výbor pre ústavné veci
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie
 • 19-01-2012 / 20-11-2012 : Výbor pre medzinárodný obchod

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Irakom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 07-10-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zahraničné veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa uznania obetí európskej kolonizácie a koloniálneho otroctva  
- P7_DCL(2013)0002 - Premlčané  
Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL  
Dátum začatia : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatárov : 116 - 15-07-2013
Písomné vyhlásenie o zavedení programu Šach v školách do systémov vzdelávania Európskej únie  
- P7_DCL(2011)0050 - Prijaté  
Slavi BINEV , John ATTARD-MONTALTO , Nirj DEVA , Mario MAURO , Hannu TAKKULA  
Dátum začatia : 30-11-2011
Platné do : 15-03-2012
Prijaté (dátum) : 15-03-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0097
Počet signatárov : 415 - 15-03-2012

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít