María Luisa BERGAZ CONESA : 5. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 24-07-2003 / 19-07-2004 : Konfederálna skupina Zjednotenej Európskej ľavice - Severská zelená ľavica - Členka

Národné strany 

  • 24-07-2003 / 19-07-2004 : Izquierda Unida (Španielsko)

Podpredsedníčka 

  • 26-11-2003 / 21-04-2004 : Dočasný výbor pre zvýšenie bezpečnosti na mori

Člen 

  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a spotrebiteľskú politiku
  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Výbor pre petície
  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky a Mexikom
  • 20-11-2003 / 25-11-2003 : Dočasný výbor pre zvýšenie bezpečnosti na mori

Náhradníčka 

  • 29-08-2003 / 19-07-2004 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
  • 29-08-2003 / 19-07-2004 : Výbor pre práva žien a rovnaké príležitosti

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku