Lefteris CHRISTOFOROU : Domovská stránka 

Člen 

Výbor pre rozpočet 
Výbor pre kontrolu rozpočtu 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Mexiko 
Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení 

Náhradník 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

Nedávne činnosti 

Kontakt