• David   CASA  

David CASA : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 7. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o slobode utláčaných menšín a národov  
- P7_DCL(2014)0004 - Premlčané  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 38 - 14-04-2014