David CASA : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Bulharsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zahraničné veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o naliehavom pláne zníženia daňového zaťaženia MSP v Európskej únii  
- P6_DCL(2009)0031 - Premlčané  
Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI  
Dátum začatia : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 39 - 08-05-2009
Písomné vyhlásenie o harmonizácii daňového systému v krajinách Európskej únie zavedením rodinného koeficientu  
- P6_DCL(2009)0030 - Premlčané  
Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI  
Dátum začatia : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 23 - 08-05-2009

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.

Kontakt