David CASA : Domovská stránka 

Člen 

BURO  
Predsedníctvo Európskeho parlamentu 
QUE  
Kvestori 

Oblasti zodpovednosti kvestora: 

  • Dopravné zariadenia pre poslancov vrátane osobných vozidiel, cestovnej kancelárie a zariadení na letiskách v Štrasburgu a v Bruseli
  • Zariadenia IKT pre poslancov (vrátane televíznych zariadení)
  • Športové strediská v priestoroch Parlamentu v Bruseli a v Štrasburgu
  • Kultúrne a umelecké podujatia s podporou poslancov vrátane dobročinných bazárov
  • Vzťahy s medziskupinami a inými neoficiálnymi zoskupeniami
  • Člen pracovnej skupiny Predsedníctva pre informačnú a komunikačnú politiku
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 
Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom 

Náhradník 

Výbor pre hospodárske a menové veci 
Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie 

Kontakt