David CASA
 • David
  CASA
 • Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
 • Člen
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Dátum narodenia: 16. november 1968, Valletta

Politické skupiny

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen
 • 14.07.2009 / 21.05.2013 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 22.05.2013 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva
 • 01.07.2014 ... : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 01.07.2014 ... : Partit Nazzjonalista (Malta)

Člen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Bulharsko
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre rybné hospodárstvo
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14.07.2014 ... : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 24.06.2016 / 13.12.2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
 • 19.01.2017 ... : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14.03.2018 ... : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Náhradník

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre zahraničné veci
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny
 • 23.05.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 14.07.2014 ... : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 12.02.2015 / 30.11.2015 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
 • 19.01.2017 ... : Výbor pre hospodárske a menové veci

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

138

Občianstvo EÚ na predaj (rozprava)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Občianstvo EÚ na predaj (rozprava) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(17)

Výroba, prezentácia a predaj tabakových a súvisiacich výrobkov (rozprava)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(5)

Vnútorný trh so službami (rozprava)

10-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-10(24)

Vplyv krízy na dostupnosť starostlivosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva (rozprava)

04-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-04(9)

Vysvetlenia hlasovania

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0158/2011 - SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 73/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

Vysvetlenia hlasovania

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(8)

A7-0161/2011 - SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Správy – v úlohe spravodajcu

7

SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o administratívnej spolupráci v oblasti spotrebných daní

ECON
05-03-2012 A7-0044/2012

SPRÁVA o budúcnosti DPH

ECON
30-09-2011 A7-0318/2011

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

2

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

9

STANOVISKO k rámcu pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

STANOVISKO k akčnému plánu pre európsky maloobchod v prospech všetkých zúčastnených strán

EMPL
17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719

STANOVISKO k vnútornému trhu so službami: súčasný stav a ďalšie kroky

EMPL
20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896

STANOVISKO k návrhu smernice Rady o požiadavkách na rozpočtové rámce členských štátov

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454660

STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454659

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1467/97 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku

EMPL
21-03-2011 EMPL_AD(2011)454658

STANOVISKO k budúcej európskej medzinárodnej investičnej politike

ECON
02-03-2011 ECON_AD(2011)454474

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami

ECON
01-03-2011 ECON_AD(2011)452846

STANOVISKO k zlepšeniu rámca hospodárskeho riadenia a stability Únie, najmä v eurozóne

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

5

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 718/1999 o pláne kapacity flotily Spoločenstva na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

EMPL
13-02-2014 EMPL_AD(2014)524581

STANOVISKO k výročnej správe o politike EÚ v oblasti hospodárskej súťaže

EMPL
26-09-2013 EMPL_AD(2013)513392

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh

EMPL
23-03-2011 EMPL_AD(2011)454629

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na presadzovanie odstraňovania nadmerných makroekonomických nerovnováh v eurozóne

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454657

STANOVISKO o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1466/97 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii

EMPL
18-03-2011 EMPL_AD(2011)454656

Návrhy uznesení

1

Návrh uznesenia o lesných požiaroch v lete roku 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Písomné vyhlásenia

1

Písomné vyhlásenie o slobode utláčaných menšín a národov

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Premlčané

Podrobnosti

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 38 - 14-04-2014

Parlamentné otázky

411

  VP/HR - Ukrainian Snipers

19-03-2014 E-003233/2014 Komisia

  Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

19-03-2014 E-003232/2014 Komisia

  Protecting the rule of law

19-03-2014 E-003231/2014 Komisia

  VP/HR - Elections in Turkey

19-03-2014 E-003230/2014 Komisia

  Disclosure of the origin of conflict minerals

19-03-2014 E-003229/2014 Komisia

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Komisia

  Sweden to sue the Commission

04-03-2014 E-002485/2014 Komisia

  Swiss airspace

04-03-2014 E-002484/2014 Komisia

  VP/HR - Women's rights in Afghanistan

18-02-2014 E-001838/2014 Komisia

  Institutions aiding freedom of movement

17-02-2014 E-001777/2014 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

48

Vysvetlenia hlasovania

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

Vysvetlenia hlasovania

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0074/2009 - SPRÁVA k iniciatíve „Small Business Act“

Vysvetlenia hlasovania

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - SPRÁVA o „2050: Budúcnosť sa začína dnes – odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ o zmene klímy“

Vysvetlenia hlasovania

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

RC-B6-0066/2009 - SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o návrate a presídlení väzňov z väzenského zariadenia Guantánamo

Vysvetlenia hlasovania

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0013/2009 - SPRÁVA o druhom strategickom prieskume energetickej politiky

Vysvetlenia hlasovania

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0018/2009 - SPRÁVA o obstarávaní vo fáze pred komerčným využitím: Podpora inovácií s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné verejné služby vysokej kvality v Európe

Vysvetlenia hlasovania

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0501/2008 - SPRÁVA o Programe pre udržateľnú budúcnosť všeobecnej leteckej dopravy a leteckej dopravy na obchodné účely

Vysvetlenia hlasovania

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0478/2008 - SPRÁVA o územiach divočiny v Európe

Vysvetlenia hlasovania

03-02-2009 P6_CRE(2009)02-03(7)

A6-0006/2009 - SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o predĺžení platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Spojených štátov amerických

Správy – v úlohe spravodajcu

2

Návrhy uznesení

3

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii utečencov na Malte

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/rev. 1

  MOTION FOR A RESOLUTION on the management of extraordinary migration flows in Malta

03-04-2006 B6-0241/2006

Písomné vyhlásenia

2

Písomné vyhlásenie o naliehavom pláne zníženia daňového zaťaženia MSP v Európskej únii

09-03-2009 P6_DCL(2009)0031 Premlčané

Podrobnosti

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Dátum začatia : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 39 - 08-05-2009

Písomné vyhlásenie o harmonizácii daňového systému v krajinách Európskej únie zavedením rodinného koeficientu

09-03-2009 P6_DCL(2009)0030 Premlčané

Podrobnosti

Paolo BARTOLOZZI , David CASA , Riccardo VENTRE , Elisabetta GARDINI

Dátum začatia : 09-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 23 - 08-05-2009

Parlamentné otázky

9

  Article 9 of Directive 79/409/EEC

20-04-2007 E-2337/2007 Komisia

Vízové povinnosti občanov EÚ z 10 členských štátov pri cestách do USA

22-11-2006 O-0127/2006 Komisia

  Environmental meausres

09-10-2006 E-4470/2006 Komisia

  Irregular immigration

09-10-2006 E-4469/2006 Rada

  Irregular immigration

09-10-2006 P-4462/2006 Komisia

Uplatnenie zníženej sadzby DPH na výrobky a služby nevyhnutné pre blaho detí

18-10-2005 O-0098/2005 Komisia

Uplatnenie zníženej sadzby DPH na výrobky a služby nevyhnutné pre blaho detí

18-10-2005 O-0097/2005 Rada

Koniec detskej práce

16-03-2005 O-0038/2005 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels