Richard ASHWORTH : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 27-02-2018 : Európski konzervatívci a reformisti - Člen
 • 28-02-2018 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 31-03-2019 : Conservative Party (Spojené kráľovstvo)
 • 01-04-2019 / 01-07-2019 : Change UK – The Independent Group (Spojené kráľovstvo)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre rozpočet
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre rozpočet
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Výbor pre rozpočet
 • 01-07-2014 / 07-10-2014 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 09-01-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 20-03-2018 / 01-07-2019 : Výbor pre kontrolu rozpočtu

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k vykonávaniu nástroja rozvojovej spolupráce, nástroja humanitárnej pomoci a Európskeho rozvojového fondu  
- BUDG_AD(2018)616589 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k palmovému oleju a likvidácii dažďových pralesov  
- AGRI_AD(2017)592126 -  
-
AGRI 
STANOVISKO o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie  
- BUDG_AD(2016)587434 -  
-
BUDG 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Ďalšie parlamentné činnosti 

Písomné vysvetlenia hlasovania 
Poslanci môžu predložiť písomné vysvetlenie svojho hlasovania v pléne. Článok 194

Situácia v Maďarsku (A8-0250/2018 - Judith Sargentini) EN  
 

The decision to advocate the launch of Article 7(1) proceedings against a Member State is not one we have taken lightly.
Our vote today is not an attack on Hungary nor an attack on its people.
Nor is our vote necessarily about the content of the report, flawed as it is.
Our decision concerns the question of European values, what they are and how we maintain and promote them.
Europe, and its neighbourhood, is a family of friendly nations which share the same values, such as freedom, democracy and the rule of law.
Like any family, we have disagreements and differences of opinion, yet these common values continue to bind us together.
Regrettably, it is clear that Mr. Orbán and the current Hungarian government have been distancing themselves from these values.
The launch of Article 7(1) proceedings would, in our view, provide an opportunity for a constructive and cooperative dialogue with the Hungarian Government, in order to prevent the undermining of the values which we all share.

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o plytvaní potravinami  
- P8_DCL(2015)0001 - Premlčané  
Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Dátum začatia : 12-01-2015
Platné do : 12-04-2015
Počet signatárov : 179 - 17-04-2015

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami