Corien WORTMANN-KOOL

Politické skupiny

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Podpredsedníčka

Národné strany

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christen Democratisch Appèl (Holandsko)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Christen Democratisch Appèl (Holandsko)

Podpredsedníčka

 • 11.04.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre medzinárodný obchod

Členka

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 31.01.2007 / 14.03.2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 31.01.2007 / 27.03.2007 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 28.03.2007 / 10.04.2007 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 13.03.2008 / 13.07.2009 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Osobitný výbor pre finančnú, hospodársku a sociálnu krízu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre hospodárske a menové veci

Náhradníčka

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15.09.2004 / 15.09.2004 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 16.09.2004 / 13.03.2007 : Delegácia pre vzťahy so štátmi Perzského zálivu vrátane Jemenu
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 11.03.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pre vzťahy so štátmi Perzského zálivu vrátane Jemenu
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 28.03.2007 / 12.03.2008 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Arménsko, EÚ – Azerbajdžan a EÚ – Gruzínsko
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

85

Program činnosti gréckeho predsedníctva (rozprava)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2012 (rozprava)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(7)

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík (rozprava)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(8)

Stav rokovaní o európskej bankovej únii (rozprava)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(12)

Reforma štruktúry bankového sektora EÚ (rozprava)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(21)

Správy – v úlohe spravodajcu

3

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

5

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

1

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach

ECON
27-09-2013 ECON_AD(2013)508237

Návrhy uznesení

27

Návrh spoločného uznesenia o voľbách v Gruzínsku

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Návrh uznesenia o voľbách v Gruzínsku

17-10-2012 B7-0468/2012

Návrh uznesenia o zasadnutí Európskej rady z júna 2012

03-07-2012 B7-0410/2012

Návrh uznesenia o záveroch zo zasadnutia Európskej rady z 28. – 29. júna 2012

03-07-2012 B7-0406/2012

Návrh uznesenia o zasadnutí Európskej rady 8. – 9. decembra 2011 (2011/2546(RSP))

16-01-2012 B7-0003/2012

Návrh uznesenia o prípravách na zasadnutie Európskej rady 23. októbra 2011

11-10-2011 B7-0534/2011

Parlamentné otázky

57

  The tender for the Dutch high-speed rail network

01-10-2013 P-010964/2013 Komisia

  Changes to the methodology for calculating Member States' structural deficits

26-09-2013 E-010943/2013 Komisia

  Strike by German lock-keepers

06-09-2013 P-009939/2013 Komisia

  Dutch vehicle registration plates

26-06-2013 E-007556/2013 Komisia

  Supervisory and/or regulatory restrictions on the free movement of capital in the European Union

03-06-2013 P-006195/2013 Komisia

  Corporation tax for port undertakings

17-05-2013 P-005536/2013 Komisia

  Naiades programme

11-03-2013 E-002802/2013 Komisia

  Ryanair's airline tickets booking site

05-03-2013 E-002544/2013 Komisia

  Switzerland raises motorway vignette price for passenger cars

21-02-2013 E-001876/2013 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

58

Vyhodnotenie času jazdy a dôb odpočinku (rozprava)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(19)

Obchodné a hospodárske vzťahy s Čínou (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (hlasovanie)

05-02-2009 P6_CRE(2009)02-05(5.8)

Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (rozprava)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

Správy – v úlohe spravodajcu

6

SPRÁVA o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Čínou

INTA
27-01-2009 A6-0021/2009

SPRÁVA o spoločnej pozícii Rady k prijatiu smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa znečisťovania vôd loďami a zavedenia trestných postihov za porušovanie

TRAN
31-01-2005 A6-0015/2005

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

3

STANOVISKO k Európskej iniciatíve za rozvoj mikroúverov na podporu rastu a zamestnanosti

FEMM
03-12-2008 FEMM_AD(2008)414925

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť a rozšíriť systém Spoločenstva na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov

INTA
16-09-2008 INTA_AD(2008)405911

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o účinnosti konečnej spotreby energie a energetických službách

ECON
15-03-2005 ECON_AD(2005)350217

Návrhy uznesení

9

NÁVRH UZNESENIA o budúcnosti kola rokovaní z Dauhy

30-09-2008 B6-0524/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o situácii v Gruzínsku

02-06-2008 RC-B6-0278/2008

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Gruzínsku

28-05-2008 B6-0289/2008

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Transatlantickej hospodárskej rade

06-05-2008 RC-B6-0209/2008

NÁVRH UZNESENIA, o Transatlantickej hospodárskej rade

28-04-2008 B6-0210/2008

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Gruzínsku

21-11-2007 B6-0485/2007

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o bezpečnosti výrobkov, najmä hračiek

24-09-2007 RC-B6-0351/2007

NÁVRH UZNESENIA o bezpečnosti výrobkov, a najmä hračiek

19-09-2007 B6-0352/2007

Parlamentné otázky

65

  Impact of European EU-OPS safety rules on pleasure flight operators

05-05-2009 E-3600/2009 Komisia

  Investment in European inland waterways

17-04-2009 E-3178/2009 Komisia

  Netherlands ship detained in Germany

17-04-2009 P-3173/2009 Komisia

  State aid for ports

20-03-2009 E-2226/2009 Komisia

  The Buy American clause in the US economic stimulus plan and WTO rules

27-02-2009 E-1547/2009 Komisia

  Question to Commissioner Ashton about the dumping of biodiesel from the USA on the European market

26-02-2009 P-1488/2009 Komisia

  European rules on car-scrapping premiums

18-02-2009 E-1291/2009 Komisia

  Secure Flight

17-02-2009 E-1219/2009 Komisia

  Seizure of unpatented medicines, contrary to EU customs rules (Regulation (EC) No 816/2006)

11-02-2009 E-1082/2009 Komisia

  Investment in European inland waterways

30-01-2009 E-0759/2009 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít