Zita PLEŠTINSKÁ
 • Zita
  PLEŠTINSKÁ
 • Slovensko
 • Dátum narodenia: 13. jún 1961, Nitra

Politické skupiny

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka

Národné strany

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Slovenská demokratická a kresťanská únia (Slovensko)

Členka

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

Náhradníčka

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 21.09.2005 / 14.01.2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

302

Venezuela: prípad Manuela Rosalesa

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.3)

Aktívne začleňovanie osôb vylúčených z trhu práce (A6-0263/2009, Jean Lambert)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(6.13)

A6-0259/2009 - SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Vysvetlenia hlasovania

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(16)

A6-0259/2009 - SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(14)

Práva spotrebiteľov (rozprava)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(24)

Vysvetlenia hlasovania

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0068/2009 - SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (rozprava)

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(21)

Správy – v úlohe spravodajcu

1

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k implementácii nariadenia o štrukturálnych fondoch v rokoch 2007 až 2013: výsledky rokovaní o národných stratégiách súdržnosti a operačných programoch

FEMM
10-11-2008 FEMM_AD(2008)412290

Návrhy uznesení

1

Písomné vyhlásenia

4

Písomné vyhlásenie o diabete a obezite v tehotenstve

08-10-2008 P6_DCL(2008)0084 Premlčané

Podrobnosti

Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Anna ZÁBORSKÁ

Dátum začatia : 08-10-2008
Platné do : 22-01-2009
Počet signatárov : 68 - 23-01-2009

Písomné vyhlásenie o potrebe podrobnej štúdie o napodobeninách výrobkov, ktorú má vypracovať Komisia

01-09-2008 P6_DCL(2008)0067 Premlčané

Podrobnosti

Irena BELOHORSKÁ , Zita PLEŠTINSKÁ , Małgorzata HANDZLIK , Janelly FOURTOU , Christel SCHALDEMOSE

Dátum začatia : 01-09-2008
Platné do : 04-12-2008
Počet signatárov : 73 - 05-12-2008

Písomné vyhlásenie o vodnom kanáli Dunaj – Odra – Labe

07-05-2008 P6_DCL(2008)0043 Premlčané

Podrobnosti

Tomáš ZATLOUKAL , Eva LICHTENBERGER , Grażyna STANISZEWSKA , Zita PLEŠTINSKÁ , Holger KRAHMER

Dátum začatia : 07-05-2008
Platné do : 09-09-2008
Počet signatárov : 28 - 10-09-2008

Písomné vyhlásenie o možnom odklade pripojenia nových členských štátov do Schengenského priestoru

11-10-2006 P6_DCL(2006)0072 Premlčané

Podrobnosti

Milan GAĽA , Barbara KUDRYCKA , Zita PLEŠTINSKÁ , Peter ŠŤASTNÝ

Dátum začatia : 11-10-2006
Platné do : 18-01-2007
Počet signatárov : 74 - 19-01-2007

Parlamentné otázky

16

Harmonizácia preukazov zdravotne postihnutých osôb

29-01-2009 H-0078/2009 Komisia

Harmonizácia preukazov zdravotne postihnutých osôb v rámci EÚ

29-01-2009 H-0077/2009 Rada

Zrušenie sankcií EÚ voči Kube

25-06-2008 H-0554/2008 Rada

Európsky systém normalizácie

11-04-2008 H-0297/2008 Komisia

Prístupové rokovania s Chorvátskom

26-02-2008 H-0146/2008 Rada

Využitie vody pri ozdravovaní klímy

24-01-2008 H-0036/2008 Komisia

Konflikt v pakistanskom pásme kmeňov

25-10-2007 H-0843/2007 Rada

Ochrana európskeho trhu pred dovozom nebezpečných textílií obsahujúcich azofarbivá

14-09-2007 H-0704/2007 Komisia

Zavádzanie systému krížovej zhody v nových členských štátoch

18-07-2007 O-0047/2007 Komisia

Pomoc pestovateľom, ktorých zasiahli škody spôsobené mrazom

11-05-2007 O-0026/2007 Komisia