Miroslav MIKOLÁŠIK : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Kresťanskodemokratické hnutie (Slovensko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 16-09-2009 / 07-10-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Kórejským polostrovom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 16-09-2009 / 25-09-2013 : Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pre ľudské práva

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 52a

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 205a

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 205a

STANOVISKO Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020  
- REGI_AD(2012)492563 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní  
- ENVI_AD(2012)487738 -  
-
ENVI 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ustanovení 22. mája za Európsky deň boja proti obezite  
- P7_DCL(2010)0034 - Premlčané  
Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES , Cristian-Silviu BUŞOI , Miroslav MIKOLÁŠIK , Jo LEINEN , Jill EVANS  
Dátum začatia : 05-05-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatárov : 100 - 09-09-2010

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Wiertz
  05U017
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T09012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštová adresa 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 06F167
  1047 Brussels
   
  Contact data: