Roselyne BACHELOT-NARQUIN : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 17-05-2007 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Členka

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 17-05-2007 : Union pour un Mouvement Populaire (Francúzsko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 31-01-2007 / 17-05-2007 : Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
 • 14-03-2007 / 17-05-2007 : Delegácia pre vzťahy s Palestínskou legislatívnou radou

Náhradníčka 

 • 22-07-2004 / 26-06-2005 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 27-06-2005 / 14-01-2007 : Výbor pre právne veci
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre právne veci
 • 31-01-2007 / 17-05-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 14-03-2007 / 17-05-2007 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde regionálneho rozvoja  
- EMPL_AD(2005)353395 -  
-
EMPL 

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o uznaní obchodu s otrokmi a otroctva ako zločinu proti ľudskosti  
- P6_DCL(2005)0022 - Premlčané  
Roselyne BACHELOT-NARQUIN , Pierre SCHAPIRA , Patrick GAUBERT  
Dátum začatia : 27-04-2005
Platné do : 27-07-2005
Počet signatárov : 52 - 27-07-2005

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.