Peter BACO : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : nezávislí poslanci

Národné strany 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Hnutie za demokratické Slovensko (Slovensko)

Člen 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Náhradník 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre regionálny rozvoj

all-activities 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o pôsobení extrémne pravicovej paramilície Spolku maďarskej gardy  
- P6_DCL(2007)0083 - Premlčané  
Irena BELOHORSKÁ , Sergej KOZLÍK , Peter BACO  
Dátum začatia : 24-09-2007
Platné do : 24-12-2007
Počet signatárov : 66 - 03-01-2008

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.