Rebecca HARMS : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Spolupredsedníčka
 • 14-12-2016 / 01-07-2019 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemecko)

Predsedníčka 

 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

Člen 

 • 01-07-2014 / 13-12-2016 : Konferencia predsedov
 • 14-07-2014 / 01-02-2017 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Ukrajina
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Vyšetrovací výbor vo veci merania emisií v automobilovom priemysle
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 02-02-2017 / 01-07-2019 : Konferencia predsedov delegácií
 • 11-09-2017 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko

Náhradníčka 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 14-07-2014 / 10-09-2017 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome  
- AFET_AD(2018)627713 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Ukrajine  
- AFET_AD(2018)620988 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku  
- AFET_AD(2018)613630 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o spomienke na obete holokaustu a podpore zriadenia pamätníka holokaustu Babyn Jar  
- P8_DCL(2016)0136 - Premlčané  
Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 135 - 13-03-2017

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít