• Angelika   BEER  

Angelika BEER : Príspevky do plenárnych rozpráv - 6. volebné obdobie 

Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11