Angelika BEER : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina zelených/Európska slobodná aliancia - Členka

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemecko)

Predsedníčka 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Iránom

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegácia pre vzťahy s Iránom
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konferencia predsedov delegácií
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre zahraničné veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom

Náhradníčka 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výboreEÚ – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO s odporúčaniami pre Komisiu k financovaniu opatrení, ktoré sa odlišujú od oficiálnej rozvojovej pomoci, v krajinách, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1905/2006  
- AFET_AD(2009)412332 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov na účely obrany v rámci Spoločenstva  
- AFET_AD(2008)406006 -  
-
AFET 
STANOVISKO o plánovaní vykonávania 10. európskeho rozvojového fondu  
- AFET_AD(2007)390723 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o jadrovom odzbrojení  
- P6_DCL(2008)0098 - Premlčané  
Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES  
Dátum začatia : 17-11-2008
Platné do : 12-03-2009
Počet signatárov : 89 - 12-03-2009
Písomné vyhlásenie o zákaze kazetovej munície  
- P6_DCL(2007)0024 - Premlčané  
Elizabeth LYNNE , Angelika BEER , Véronique DE KEYSER , Mihael BREJC  
Dátum začatia : 01-03-2007
Platné do : 01-06-2007
Počet signatárov : 165 - 01-06-2007
Písomné vyhlásenie o stiahnutí jadrových zbraní USA z európskeho územia do konca roka 2006  
- P6_DCL(2006)0047 - Premlčané  
Caroline LUCAS , Angelika BEER  
Dátum začatia : 12-06-2006
Platné do : 12-10-2006
Počet signatárov : 75 - 12-10-2006

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.