• Alexander Nuno   PICKART ALVARO  

Alexander Nuno PICKART ALVARO : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 7. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa proti šikanovaniu a násiliu v školách  
- P7_DCL(2012)0028 - Uzavreté väčšinou  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Dátum začatia : 10-09-2012
Platné do : 17-01-2013
Prijaté (dátum) : 17-01-2013
Zoznam signatárov : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Počet signatárov : 385 - 17-01-2013
Písomné vyhlásenie o uctení si pamiatky Václava Havla (bývalého prezidenta Československa a Českej republiky a obhajcu ľudských práv) a o vyslovení mu uznania  
- P7_DCL(2012)0018 - Premlčané  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Dátum začatia : 17-04-2012
Platné do : 17-07-2012
Počet signatárov : 141 - 05-07-2012
Písomné vyhlásenie o terorizme a extrémizme v Pakistane  
- P7_DCL(2011)0016 - Premlčané  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Dátum začatia : 04-04-2011
Platné do : 07-07-2011
Počet signatárov : 68 - 07-07-2011
Písomné vyhlásenie o obnovení reciprocity v oblasti vízového režimu – solidarita s rozdielnym postavením českých občanov po jednostrannom zavedení víz Kanadou  
- P7_DCL(2010)0089 - Prijaté  
Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS , Miroslav OUZKÝ , Manfred WEBER  
Dátum začatia : 10-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Prijaté (dátum) : 08-03-2011
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2011)0087
Počet signatárov : 375 - 07-03-2011
Písomné vyhlásenie o projekte INDECT (Inteligentný informačný systém na podporu sledovania, vyhľadávania a detekcie na zaistenie bezpečnosti osôb v mestskom prostredí)  
- P7_DCL(2010)0082 - Premlčané  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Judith SARGENTINI , Rui TAVARES  
Dátum začatia : 10-11-2010
Platné do : 17-02-2011
Počet signatárov : 177 - 17-02-2011
Písomné vyhlásenie o nedostatočnej transparentnosti procesu a potenciálne spornom obsahu obchodnej dohody o boji proti falšovaniu (ACTA)  
- P7_DCL(2010)0012 - Prijaté  
Françoise CASTEX , Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS  
Dátum začatia : 08-03-2010
Platné do : 09-09-2010
Prijaté (dátum) : 09-09-2010
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2010)0317
Počet signatárov : 393 - 09-09-2010