Jerzy BUZEK : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Platforma Obywatelska (Poľsko)

Predseda 

 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Európsky parlament
 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Predsedníctvo Európskeho parlamentu
 • 14-07-2009 / 16-01-2012 : Konferencia predsedov

Predseda 

 • 30-09-2009 / 16-01-2012 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie

Člen 

 • 30-09-2009 / 16-01-2012 : Konferencia predsedov delegácií
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zahraničné veci

Náhradník 

 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt