Jerzy BUZEK : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Poľsko)

Predseda 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15-07-2014 / 18-01-2017 : Konferencia predsedov výborov
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Člen 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 07-07-2014 / 14-07-2014 : Konferencia predsedov výborov
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Konferencia predsedov výborov

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Moldavsko
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Výbor pre zahraničné veci

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k predbežnej správe o VFR na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu vzhľadom na dohodu  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018  
- ITRE_AD(2017)606112 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľných na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov  
- ITRE_AD(2017)597748 -  
-
ITRE 

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 132, 136, 139 a 144

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 136

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 138, príloha III

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít 

Kontakt