Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Španielsko)

Predseda 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru
 • 01-10-2009 / 20-03-2012 : Konferencia predsedov delegácií

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre ústavné veci
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 16-09-2009 / 30-09-2009 : Konferencia predsedov delegácií
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre ústavné veci
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 21-03-2012 / 30-06-2014 : Konferencia predsedov delegácií

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre zahraničné veci

all-activities 

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú v gestorskom výbore ku každej správe tieňového spravodajcu, ktorý sleduje priebeh jej vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k doložkám EÚ o vzájomnej obrane a solidarite: politický a operačný rozmer  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 
STANOVISKO k politike EÚ v oblasti boja proti terorizmu: hlavné úspechy a budúce výzvy  
- AFET_AD(2011)462602 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít