Alain HUTCHINSON : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 22-06-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 22-06-2009 : Parti Socialiste (Belgicko)

Podpredseda 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye)
 • 14-03-2007 / 22-06-2009 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 31-01-2007 / 02-09-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 03-09-2007 / 22-06-2009 : Výbor pre rozvoj

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rozvoj
 • 04-10-2006 / 14-01-2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 25-01-2007 / 22-06-2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 31-01-2007 / 02-09-2007 : Výbor pre rozvoj
 • 31-01-2007 / 22-06-2009 : Podvýbor pre ľudské práva

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o vonkajšom rozmere boja proti medzinárodnému terorizmu  
- DEVE_AD(2006)378603 -  
-
DEVE 
STANOVISKO o väzbách medzi legálnou a nelegálnou imigráciou a integráciou migrantov  
- DEVE_AD(2005)350243 -  
-
DEVE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o dobrých životných podmienkach domácich a túlavých zvierat  
- P6_DCL(2009)0012 - Premlčané  
Alain HUTCHINSON , David HAMMERSTEIN , Neil PARISH  
Dátum začatia : 02-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 294 - 08-05-2009
Písomné vyhlásenie o zákaze výroby, predaja a šírenia nacistických predmetov a insígnií v rámci EÚ  
- P6_DCL(2009)0004 - Premlčané  
Alain HUTCHINSON , Gérard DEPREZ , Pierre JONCKHEER , José RIBEIRO E CASTRO , Francis WURTZ  
Dátum začatia : 02-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 149 - 08-05-2009
Písomné vyhlásenie o zákaze obchodovania a používania akustických prístrojov zameraných proti mladým ľuďom  
- P6_DCL(2008)0040 - Premlčané  
Benoît HAMON , Baroness Sarah LUDFORD , Jan Marinus WIERSMA , Alain HUTCHINSON , Pierre PRIBETICH  
Dátum začatia : 07-05-2008
Platné do : 09-09-2008
Počet signatárov : 77 - 10-09-2008

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.