Filip ADWENT : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

  • 20-07-2004 / 26-06-2005 : Skupina Nezávislosť/Demokracia - Člen

Národné strany 

  • 20-07-2004 / 26-06-2005 : Liga Polskich Rodzin (Poľsko)

Podpredseda 

  • 21-09-2004 / 26-06-2005 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina

Člen 

  • 21-07-2004 / 26-06-2005 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina

Náhradník 

  • 21-07-2004 / 26-06-2005 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.