Ana GOMES
 • Ana
  GOMES
 • Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
 • Členka
 • Portugalsko Partido Socialista
 • Dátum narodenia: 9. február 1954, Lisboa

Politické skupiny

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Členka
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka
 • 01.07.2014 ... : Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente - Členka

Národné strany

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista (Portugalsko)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Portugalsko)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista (Portugalsko)

Podpredsedníčka

 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 12.07.2016 / 13.12.2017 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
 • 22.03.2018 ... : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Členka

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 13.11.2006 / 14.02.2007 : Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Irakom
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre zahraničné veci
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 14.07.2014 ... : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 14.07.2014 ... : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 24.06.2016 / 11.07.2016 : Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi
 • 19.01.2017 ... : Podvýbor pre bezpečnosť a obranu
 • 19.01.2017 ... : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 12.09.2017 ... : Osobitný výbor pre terorizmus
 • 14.03.2018 / 21.03.2018 : Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky

Náhradníčka

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre rozvoj
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO
 • 19.01.2006 / 12.11.2006 : Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre rozvoj
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre rozvoj
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 15.10.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Osobitný výbor pre organizovanú trestnú činnosť, korupciu a pranie špinavých peňazí
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Výbor pre zahraničné veci
 • 04.09.2014 / 18.01.2017 : Podvýbor pre ľudské práva
 • 10.10.2014 ... : Delegácia pre vzťahy s krajinami Maghrebu a Zväzom arabského Maghrebu
 • 22.10.2014 ... : Delegácia pre vzťahy s Irakom
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (TAXE 2)
 • 01.12.2016 ... : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest
 • 19.01.2017 ... : Podvýbor pre ľudské práva
 • 19.01.2017 ... : Výbor pre zahraničné veci

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

222

Náboženské slobody a kultúrna rozmanitosť (rozprava)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Situácia v Iráne (rozprava)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Príprava na zasadnutie Európskej rady (20. – 21. marca 2014) (rozprava)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Invázia Ruska do Ukrajiny (rozprava)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

Priority EÚ na 25. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (rozprava)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Správy – v úlohe spravodajcu

8

SPRÁVA o Saudskej Arábii, jej vzťahoch s EÚ a jej úlohe na Blízkom východe a v severnej Afrike

AFET
18-02-2014 A7-0125/2014

SPRÁVA o korupcii vo verejnom a súkromnom sektore: vplyv na ľudské práva v tretích krajinách

AFET
19-08-2013 A7-0250/2013

SPRÁVA o námornom rozmere spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

AFET
12-06-2013 A7-0220/2013

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

2

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

3

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii

AFET
05-12-2013 AFET_AD(2013)516830

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce

AFET
12-07-2012 AFET_AD(2012)489388

STANOVISKO k stratégii vnútornej bezpečnosti Európskej únie

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu

2

STANOVISKO k hodnoteniu Štokholmského programu v polovici obdobia

AFET
27-09-2013 AFET_AD(2013)513244

STANOVISKO k údajnej preprave a nezákonnému zadržiavaniu väzňov v európskych krajinách prostredníctvom CIA: ďalší postup v nadväznosti na správu dočasného výboru Európskeho parlamentu TDIP

AFET
09-07-2012 AFET_AD(2012)487735

Návrhy uznesení

269

Návrh spoločného uznesenia o Pakistane: nedávne prípady prenasledovania

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Návrh spoločného uznesenia o Sýrii: situácia v určitých zraniteľných komunitách

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Návrh spoločného uznesenia o invázii Ruska na Ukrajinu

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Návrh spoločného uznesenia o bezpečnosti a obchodovaní s ľuďmi na Sinaji

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Písomné vyhlásenia

7

Písomné vyhlásenie o používaní diaľkovo riadených lietadiel bez pilota na cielené zabíjanie

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Premlčané

Podrobnosti

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Dátum začatia : 16-01-2012
Platné do : 20-04-2012
Počet signatárov : 95 - 20-04-2012

Písomné vyhlásenie o vývoze farmaceutických látok používaných na vykonanie trestu smrti v tretích krajinách

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Premlčané

Podrobnosti

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Dátum začatia : 06-06-2011
Platné do : 06-10-2011
Počet signatárov : 168 - 06-10-2011

Písomné vyhlásenie o vyčistení Európy a akcii Let’s do it World 2012

14-02-2011 P7_DCL(2011)0003 Prijaté

Podrobnosti

Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND

Dátum začatia : 14-02-2011
Platné do : 16-05-2011
Prijaté (dátum) : 12-05-2011
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2011)0245
Počet signatárov : 406 - 12-05-2011

Písomné vyhlásenie o zabezpečení úplného súladu s kritériami EÚ pre vývoz zbraní a vojenského zariadenia do tretích krajín

13-12-2010 P7_DCL(2010)0095 Premlčané

Podrobnosti

Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS

Dátum začatia : 13-12-2010
Platné do : 24-03-2011
Počet signatárov : 80 - 24-03-2011

Písomné vyhlásenie o zrušení trestu smrti a o prípade Mumiu Abu-Jamala

05-07-2010 P7_DCL(2010)0058 Premlčané

Podrobnosti

Søren Bo SØNDERGAARD , Sabine LÖSING , Heidi HAUTALA , Barbara LOCHBIHLER , Ana GOMES

Dátum začatia : 05-07-2010
Platné do : 11-11-2010
Počet signatárov : 171 - 11-11-2010

Písomné vyhlásenie o porušovaní ľudských práv v Iráne, ku ktorému dochádza od prezidentských volieb v roku 2009

14-06-2010 P7_DCL(2010)0053 Premlčané

Podrobnosti

Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA

Dátum začatia : 14-06-2010
Platné do : 14-10-2010
Počet signatárov : 127 - 15-10-2010

Písomné vyhlásenie o úsilí Európskej únie v boji proti korupcii

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Prijaté

Podrobnosti

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Dátum začatia : 18-01-2010
Platné do : 06-05-2010
Prijaté (dátum) : 18-05-2010
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2010)0176
Počet signatárov : 397 - 07-05-2010

Parlamentné otázky

101

  VP/HR - Case of Omar Daoudi

15-04-2014 E-004825/2014 Komisia

  VP/HR - Cases of Bakhytzhan Kashkumbayev and Aron Atabek in Kazakhstan

15-04-2014 E-004824/2014 Komisia

  VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance

15-04-2014 E-004797/2014 Komisia

  Extradition of Aleksandr Pavlov to Kazakhstan

13-03-2014 E-002983/2014 Komisia

  VP/HR - Non-state armed groups' compliance with international humanitarian law (IHL)

13-03-2014 E-002982/2014 Komisia

  VP/HR - Protection of children in armed conflicts

13-03-2014 E-002981/2014 Komisia

  VP/HR - Women in armed conflicts

13-03-2014 E-002980/2014 Komisia

  VP/HR - Additional Protocol II and revision of international humanitarian law

13-03-2014 E-002979/2014 Komisia

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

129

Závery konferencie OSN o rasizme (DURBAN II – Ženeva) (rozprava)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(10)

Práva žien v Afganistane

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Humanitárna situácia v tábore Ašraf

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Stav transatlantických vzťahov po voľbách v USA (rozprava)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Rok po Lisabone: partnerstvo EÚ a Afriky v praxi (rozprava)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(17)

Vysvetlenia hlasovania

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

B6-0097/2009 - NÁVRH UZNESENIA o údajnom využívaní európskych krajín na prepravu a nelegálne zadržiavanie väzňov CIA

Vysvetlenia hlasovania

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0033/2009 - SPRÁVA o úlohe NATO v bezpečnostnej štruktúre EÚ

Správy – v úlohe spravodajcu

3

SPRÁVA o politike Číny a jej vplyve na Afriku

DEVE
28-03-2008 A6-0080/2008

SPRÁVA s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o úlohe Európskej únie v Iraku

AFET
29-02-2008 A6-0052/2008

SPRÁVA o ženách v medzinárodnej politike

FEMM
17-10-2006 A6-0362/2006

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám, ktoré bránia mierovému procesu a porušujú medzinárodné právo v konflikte v oblasti Darfuru v Sudáne

DEVE
07-06-2005 DEVE_AD(2005)357991

Návrhy uznesení

79

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o právach žien v Afganistane

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0242/2009

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o podpore pre Osobitný tribunál pre Sierru Leone

22-04-2009 RC-B6-0242/2009

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les droits des femmes en Afghanistan

22-04-2009 B6-0198/2009

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

NÁVRH UZNESENIA o humanitárnej situácii obyvateľov tábora Ašraf

21-04-2009 B6-0247/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan

10-03-2009 B6-0128/2009

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Guinea-Bissau

10-03-2009 B6-0116/2009

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o slobode tlače v Keni

14-01-2009 RC-B6-0038/2009

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o štátnom prevrate v Guinei

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Africkom rohu

07-01-2009 B6-0033/2009

Písomné vyhlásenia

9

Písomné vyhlásenie o jadrovom odzbrojení

17-11-2008 P6_DCL(2008)0098 Premlčané

Podrobnosti

Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES

Dátum začatia : 17-11-2008
Platné do : 12-03-2009
Počet signatárov : 89 - 12-03-2009

Písomné vyhlásenie o mikroúvere

14-01-2008 P6_DCL(2008)0002 Prijaté

Podrobnosti

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Dátum začatia : 14-01-2008
Platné do : 24-04-2008
Prijaté (dátum) : 08-05-2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0199
Počet signatárov : 424 - 24-04-2008

Písomné vyhlásenie o prevzatí zodpovednosti za ochranu Ayaan Hirsi Ali Európskou úniou

10-12-2007 P6_DCL(2007)0110 Premlčané

Podrobnosti

Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR

Dátum začatia : 10-12-2007
Platné do : 26-03-2008
Počet signatárov : 144 - 27-03-2008

Písomné vyhlásenie o vražde aktivistu za ľudské práva Munira Saida Thaliba

12-11-2007 P6_DCL(2007)0098 Prijaté

Podrobnosti

Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES

Dátum začatia : 12-11-2007
Platné do : 13-03-2008
Prijaté (dátum) : 10-04-2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0126
Počet signatárov : 412 - 12-03-2008

Písomné vyhlásenie o beztrestnosti údajných páchateľov genocídy

06-06-2007 P6_DCL(2007)0059 Premlčané

Podrobnosti

Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE

Dátum začatia : 06-06-2007
Platné do : 11-10-2007
Počet signatárov : 76 - 11-10-2007

Písomné vyhlásenie o odsúdení dvoch žien obvinených z cudzoložstva na smrť ukameňovaním

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Premlčané

Podrobnosti

Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM

Dátum začatia : 09-05-2007
Platné do : 14-09-2007
Počet signatárov : 128 - 14-09-2007

Písomné vyhlásenie o odmietnutí amerických orgánov vydávať víza rodinám zadržaných osôb

11-12-2006 P6_DCL(2006)0089 Premlčané

Podrobnosti

Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Dátum začatia : 11-12-2006
Platné do : 29-03-2007
Počet signatárov : 187 - 29-03-2007

Písomné vyhlásenie o rozvoji mikroúveru v rámci európsko-stredomorského partnerstva

31-05-2006 P6_DCL(2006)0046 Premlčané

Podrobnosti

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Dátum začatia : 31-05-2006
Platné do : 30-09-2006
Počet signatárov : 67 - 30-09-2006

Písomné vyhlásenie o uctení si pamiatky 60. výročia bombových útokov na Hirošimu a Nagasaki

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Premlčané

Podrobnosti

Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES

Dátum začatia : 23-05-2005
Platné do : 23-08-2005
Počet signatárov : 79 - 23-08-2005

Parlamentné otázky

63

  West Papua and the Country Strategy Paper for Indonesia

02-04-2009 E-2713/2009 Komisia

Presťahovanie väzňov z Guantanáma

20-11-2008 O-0130/2008 Rada

Dohoda o zákaze použitia kazetovej munície musí nadobudnúť platnosť pred koncom roka 2008

15-10-2008 O-0110/2008/rev.1 Rada

  Consistency of IEPA provisions with existing customs unions in Africa

24-07-2008 P-4461/2008 Komisia

  List of further flights between Guantánamo and the EU (up to December 2007)

03-06-2008 E-3312/2008 Rada

  Jean-Pierre Bemba's residence in Portugal

27-05-2008 P-3176/2008 Komisia

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2481/2008 Komisia

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2480/2008 Rada

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít

Kontakty

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Poštová adresa

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels