• Ville   ITÄLÄ  

Ville ITÄLÄ : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách  
- TRAN_AD(2012)474004 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2009  
- TRAN_AD(2011)454410 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2009  
- TRAN_AD(2011)454409 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2009  
- TRAN_AD(2011)454408 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2009  
- TRAN_AD(2011)454407 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k správe za rok 2010 o vykonávaní programov politiky súdržnosti v rokoch 2007 až 2013  
- TRAN_AD(2011)450650 -  
-
TRAN