Ville ITÄLÄ : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 29-02-2012 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 29-02-2012 : Kansallinen Kokoomus (Fínsko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 16-09-2009 / 29-02-2012 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013
 • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Výbor pre kontrolu rozpočtu
 • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 16-09-2009 / 29-02-2012 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 19-01-2012 / 29-02-2012 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu 
Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o obsah síry v lodných palivách  
- TRAN_AD(2012)474004 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2009  
- TRAN_AD(2011)454410 -  
-
TRAN 
STANOVISKO k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2009  
- TRAN_AD(2011)454409 -  
-
TRAN 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít