• Maria   BADIA i CUTCHET  

Maria BADIA i CUTCHET : Stanoviská – v úlohe tieňového spravodajcu - 7. volebné obdobie 

Politické skupiny vymenujú tieňového spravodajcu pre stanovisko, ktorý sleduje priebeh jeho vypracovania a rokuje so spravodajcom o kompromisných textoch. Článok 215

STANOVISKO k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu  
- INTA_AD(2013)508022 -  
-
INTA 
STANOVISKO k súčasným výzvam a možnostiam týkajúcim sa energie z obnoviteľných zdrojov na európskom vnútornom trhu s energiou  
- INTA_AD(2013)502196 -  
-
INTA 
STANOVISKO k podpore rozvoja prostredníctvom obchodu  
- INTA_AD(2013)498043 -  
-
INTA 
STANOVISKO k stratégii digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ  
- INTA_AD(2012)492658 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva  
- INTA_AD(2012)488009 -  
-
INTA 
STANOVISKO k téme Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020  
- ITRE_AD(2012)478435 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) určitými úlohami súvisiacimi s ochranou práv duševného vlastníctva vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako európskeho strediska pre sledovanie falšovania a pirátstva  
- CULT_AD(2011)472122 -  
-
CULT 
STANOVISKO k programu pre nové zručnosti a nové pracovné miesta  
- ITRE_AD(2011)464793 -  
-
ITRE 
STANOVISKO ku komplexnému prístupu k ochrane osobných údajov v Európskej únii  
- CULT_AD(2011)458791 -  
-
CULT 
STANOVISKO k uvoľneniu potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu  
- ITRE_AD(2011)454435 -  
-
ITRE