• Maria   BADIA i CUTCHET  

Maria BADIA i CUTCHET : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 7. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vplyve verejných knižníc v európskych spoločnostiach  
- P7_DCL(2013)0016 - Premlčané  
Hannu TAKKULA , Maria BADIA i CUTCHET , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Andrew DUFF , Cătălin Sorin IVAN , Morten LØKKEGAARD , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Marietje SCHAAKE , Helga TRÜPEL , Marie-Christine VERGIAT , Sabine VERHEYEN  
Dátum začatia : 07-10-2013
Platné do : 07-01-2014
Počet signatárov : 214 - 08-01-2014
Písomné vyhlásenie o ustanovení Európskeho dňa proti šikanovaniu a násiliu v školách  
- P7_DCL(2012)0028 - Uzavreté väčšinou  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Dátum začatia : 10-09-2012
Platné do : 17-01-2013
Prijaté (dátum) : 17-01-2013
Zoznam signatárov : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Počet signatárov : 385 - 17-01-2013
Písomné vyhlásenie o rozvoji vzdelávania a aktívneho globálneho občianstva  
- P7_DCL(2012)0007 - Prijaté  
Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL  
Dátum začatia : 12-03-2012
Platné do : 05-07-2012
Prijaté (dátum) : 05-07-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0302
Počet signatárov : 398 - 05-07-2012