Anna FOTYGA : Životopis 

Pôvodné znenie : PL 

Životopis (za zverejnené informácie zodpovedá výhradne poslankyňa)  
Aktualizované: 03/03/2015 

Vzdelanie (tituly a diplomy) 

 • 1976-1981 : univerzitné vzdelanie, ekonómia: Uniwersytet Gdański (Gdaňská univerzita),

Pracovné skúsenosti 

 • 1980-1981 : dobrovoľníčka celoštátneho výboru odborového zväzu Solidarita v Gdaňsku (iné)
 • 1981-1981 : stážistka a potom analytička v zahraničnom útvare odborového zväzu Solidarita (mimovládna organizácia (iné oblasti))
 • 1989-1992 : zamestnankyňa a neskôr riaditeľka zahraničnej kancelárie odborového zväzu Solidarita (mimovládna organizácia (iné oblasti))
 • 2000-2001 : poradkyňa predsedu vlády pre medzinárodné vzťahy, riaditeľka oddelenia zahraničných vecí kancelárie predsedu vlády (verejná správa/štátna správa (iné oblasti))

Politické skúsenosti 

Funkcie v politickej strane alebo odborových zväzoch príslušného členského štátu  
 • 2001-... : členka strany Právo a spravodlivosť (PiS)
 • 2004-... : členka politickej rady strany PiS
 • 2010-2011 : poradkyňa predsedu strany PiS pre medzinárodné vzťahy
Funkcie v orgánoch miestnej samosprávy  
 • 2002-2004 : zástupkyňa primátora mesta Gdaňsk
Funkcie v národnom parlamente členského štátu  
 • 2011-2014 : poslankyňa Sejmu Poľskej republiky
Funkcie vo vláde členského štátu  
 • 2005-2006 : štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí
 • 2006-2007 : ministerka zahraničných vecí
 • 2006-2007 : predsedníčka Výboru pre európsku integráciu
 • 2007-2008 : vedúca kancelárie prezidenta Poľskej republiky
 • 2006-2010 : členka národnej bezpečnostnej rady
Funkcie v medzinárodnej organizácii politických strán alebo odborových zväzov  
 • 2012-... : podpredsedníčka strany európskych konzervatívcov a reformistov
Funkcie v inštitúciách EÚ  
 • 2004-2005 : poslankyňa Európskeho parlamentu

Ostatné činnosti 

 • 2008-... : novinárka v oblasti zahraničných vzťahov

Kontakt