Anna FOTYGA : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre zahraničné veci 
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu 
Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko 
Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest 
Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO 

Kontakt