Anna FOTYGA : Domovská stránka 

Členka 

Výbor pre zahraničné veci 
Podvýbor pre bezpečnosť a obranu 

Kontakt