Jana BOBOŠÍKOVÁ : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : nezávislí poslanci

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : NEZÁVISLÍ (Česko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Ukrajina
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre regionálny rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre regionálny rozvoj

Náhradníčka 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pre klimatické zmeny

all-activities 

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o vplyve politiky nahrádzania pohonných látok biopalivami na nárast cien potravín v rozvojových krajinách  
- P6_DCL(2008)0049 - Premlčané  
Jana BOBOŠÍKOVÁ  
Dátum začatia : 04-06-2008
Platné do : 09-10-2008
Počet signatárov : 29 - 09-10-2008
Písomné vyhlásenie o potrebe ratifikácie Lisabonskej reformnej zmluvy referendom  
- P6_DCL(2007)0097 - Premlčané  
Jana BOBOŠÍKOVÁ  
Dátum začatia : 12-11-2007
Platné do : 26-02-2008
Počet signatárov : 34 - 21-02-2008
Písomné vyhlásenie o odsúdení spochybňovania záverov Postupimskej dohody  
- P6_DCL(2005)0043 - Premlčané  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Dátum začatia : 05-09-2005
Platné do : 05-12-2005
Počet signatárov : 24 - 05-12-2005

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.