Jaime MAYOR OREJA

Politické skupiny

 • 20.07.2004 / 13.11.2004 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Podpredseda
 • 14.11.2004 / 08.03.2005 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Podpredseda
 • 09.03.2005 / 14.02.2007 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Podpredseda
 • 15.02.2007 / 13.07.2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Podpredseda
 • 14.07.2009 / 24.11.2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Podpredseda
 • 25.11.2009 / 02.02.2012 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Podpredseda
 • 03.02.2012 / 30.06.2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Podpredseda

Národné strany

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Popular (Španielsko)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Popular (Španielsko)

Člen

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 15.09.2004 / 20.02.2005 : Delegácia pri Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre ústavné veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Japonskom
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre ústavné veci

Náhradník

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 21.02.2005 / 13.07.2009 : Delegácia pri Euro-stredomorskom parlamentnom zhromaždení
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Dočasný výbor vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Výbor pre zahraničné veci
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Výbor pre zahraničné veci
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegácia pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Výbor pre zahraničné veci

Parlamentné činnosti v pléne – 7. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

14

Stav Únie (rozprava)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(4)

Závery zo zasadnutia Európskej rady (27. – 28. júna 2013) (rozprava)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(5)

Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (rozprava)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(14)

Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie (rozprava)

18-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-18(15)

Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie (rozprava) (2)

18-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-18(15)

Program práce

17-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-17(12)

Závery zo zasadnutia Európskej rady (24. – 25. marca 2011) (rozprava)

05-04-2011 P7_CRE(2011)04-05(3)

Situácia kresťanov v súvislosti so slobodou náboženského vyznania (rozprava)

19-01-2011 P7_CRE(2011)01-19(10)

Zhodnotenie španielskeho predsedníctva (rozprava)

06-07-2010 P7_CRE-REV(2010)07-06(4)

Návrhy uznesení

9

Návrh spoločného uznesenia o situácii vo Venezuele

26-02-2014 RC-B7-0207/2014

Návrh spoločného uznesenia o právnej istote európskych investícií mimo Európskej únie

19-04-2012 RC-B7-0214/2012

Návrh uznesenia o právnej istote európskych investícií v zahraničí

18-04-2012 B7-0216/2012

Návrh spoločného uznesenia o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania

18-01-2011 RC-B7-0039/2011

Návrh uznesenia o situácii kresťanov, pokiaľ ide o slobodu náboženského vyznania

17-01-2011 B7-0056/2011

Návrh spoločného uznesenia o väzňoch svedomia na Kube

10-03-2010 RC-B7-0169/2010

Návrh spoločného uznesenia o Venezuele

10-02-2010 RC-B7-0093/2010

  Motion for a resolution on Venezuela

08-02-2010 B7-0093/2010

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Parlamentné otázky

1

Vystavovanie náboženských a kultúrnych symbolov na verejných miestach

07-12-2009 O-0158/2009 Komisia

Parlamentné činnosti v pléne, 6. volebné obdobie

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

19

Rozprava o budúcnosti Európy (rozprava)

28-11-2007 P6_CRE(2007)11-28(16)

Boj proti terorizmu (rozprava)

05-09-2007 P6_CRE(2007)09-05(2)

Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - spoločná imigračná politika (rozprava)

27-09-2006 P6_CRE-REV(2006)09-27(3)

Vyhodnotenie európskeho zatýkacieho rozkazu (rozprava)

14-03-2006 P6_CRE-REV(2006)03-14(16)

Predstavenie programu rakúskeho predsedníctva

18-01-2006 P6_CRE-REV(2006)01-18(2)

Hodina otázok (otázky pre Komisiu)

13-12-2005 P6_CRE-REV(2005)12-13(60)

Príprava nasledujúceho neformálneho stretnutia Európskej rady

26-10-2005 P6_CRE-REV(2005)10-26(17)

Sloboda a bezpečnosť

07-09-2005 P6_CRE-REV(2005)09-07(2)

Program činnosti britského predsedníctva (pokračovanie)

23-06-2005 P6_CRE-REV(2005)06-23(6)

Správy – v úlohe spravodajcu

2

Stanoviská – v úlohe spravodajcu

1

STANOVISKO k Akčnému plánu Európskej únie proti terorizmu

AFET
21-04-2005 AFET_AD(2005)355374

Návrhy uznesení

7

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA, o zákazoch politickej činnosti vo Venezuele

22-10-2008 RC-B6-0549/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on patents for biotechnological inventions

20-10-2005 B6-0554/2005

  MOTION FOR A RESOLUTION on the Situation of Roma in Europe and Marking the International Roma Day

20-04-2005 B6-0272/2005

NÁVRH UZNESENIA o Kube

11-11-2004 B6-0156/2004

  MOTION FOR A RESOLUTION on the Barroso Commission

08-11-2004 B6-0151/2004

Parlamentné otázky

5

  Afghanistan

10-07-2008 E-4191/2008 Komisia

  Afghanistan

10-07-2008 E-4190/2008 Rada

  Good practice in the field of family policy

08-02-2008 E-0811/2008 Komisia

  Commission decision to refrain from investigating Gas Natural's takeover of Endesa

24-11-2005 H-1036/2005 Komisia

  Independence of the European competition authorities

10-11-2005 P-4319/2005 Komisia

Vyhlásenia (7. volebné obdobie)

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít

Vyhlásenia o účasti poslancov na podujatiach organizovaných tretími stranami