• Gabriele   ALBERTINI  

Gabriele ALBERTINI : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 7. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie na podporu ustanovenia Európskeho dňa pamiatky spravodlivých  
- P7_DCL(2012)0003 - Prijaté  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Dátum začatia : 16-01-2012
Platné do : 10-05-2012
Prijaté (dátum) : 10-05-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0205
Počet signatárov : 388 - 10-05-2012
Písomné vyhlásenie o terorizme a extrémizme v Pakistane  
- P7_DCL(2011)0016 - Premlčané  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Dátum začatia : 04-04-2011
Platné do : 07-07-2011
Počet signatárov : 68 - 07-07-2011
Písomné vyhlásenie o tichom zabíjaní nosorožcov v južnej Afrike  
- P7_DCL(2010)0074 - Premlčané  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Dátum začatia : 06-10-2010
Platné do : 20-01-2011
Počet signatárov : 92 - 20-01-2011