Gabriele ALBERTINI : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Taliansko)

Podpredseda 

 • 21-09-2004 / 14-02-2007 : Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegácia pre vzťahy s Parlamentným zhromaždením NATO
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 31-01-2007 / 08-07-2008 : Výbor pre hospodárske a menové veci
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o včasnom varovaní občanov v závažných núdzových sitáciách  
- P6_DCL(2007)0100 - Prijaté  
Gabriele ALBERTINI , Kader ARIF , Caroline LUCAS , Elizabeth LYNNE , Dimitrios PAPADIMOULIS  
Dátum začatia : 12-11-2007
Platné do : 26-02-2008
Prijaté (dátum) : 11-03-2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0088
Počet signatárov : 432 - 21-02-2008

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.