Gabriele ALBERTINI : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen predsedníctva
 • 03-02-2012 / 14-03-2013 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Il Popolo della Libertà (Taliansko)

Predseda 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre zahraničné veci

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konferencia predsedov výborov
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegácia pre vzťahy s Indiou
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegácia pre vzťahy s Izraelom
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch

all-activities 

Správy – v úlohe spravodajcu 
Vymenovanie spravodajcu v príslušnom parlamentnom výbore na vypracovanie správy o legislatívnych a rozpočtových návrhoch, prípadne o iných záležitostiach. Počas vypracovania správy môžu spravodajcovia konzultovať svoje otázky s príslušnými odborníkmi a zainteresovanými stranami. Zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami. Správy prijaté na úrovni výborov sa následne skúmajú a hlasuje sa o nich v pléne. Článok 55

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k budúcnosti rozpočtovej podpory EÚ pre rozvojové krajiny  
- AFET_AD(2011)462584 -  
-
AFET 
STANOVISKO k posilneniu chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti  
- AFET_AD(2010)445808 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú uplatňovanie vykonávacích právomocí Komisie  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie na podporu ustanovenia Európskeho dňa pamiatky spravodlivých  
- P7_DCL(2012)0003 - Prijaté  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Dátum začatia : 16-01-2012
Platné do : 10-05-2012
Prijaté (dátum) : 10-05-2012
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P7_TA(2012)0205
Počet signatárov : 388 - 10-05-2012
Písomné vyhlásenie o terorizme a extrémizme v Pakistane  
- P7_DCL(2011)0016 - Premlčané  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Dátum začatia : 04-04-2011
Platné do : 07-07-2011
Počet signatárov : 68 - 07-07-2011
Písomné vyhlásenie o tichom zabíjaní nosorožcov v južnej Afrike  
- P7_DCL(2010)0074 - Premlčané  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Dátum začatia : 06-10-2010
Platné do : 20-01-2011
Počet signatárov : 92 - 20-01-2011

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít