Matteo SALVINI : 8. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezaradení poslanci
 • 15-06-2015 / 15-06-2015 : Skupina Európa národov a slobody - Člen
 • 16-06-2015 / 22-03-2018 : Skupina Európa národov a slobody - Podpredseda

Národné strany 

 • 01-07-2014 / 22-03-2018 : Lega Nord (Taliansko)

Člen 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pre medzinárodný obchod
 • 14-07-2014 / 22-03-2018 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Výbor pre medzinárodný obchod

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pre rozvoj
 • 14-07-2014 / 14-06-2015 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom
 • 25-06-2015 / 18-01-2017 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 27-07-2015 / 02-10-2017 : Delegácia pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky
 • 01-10-2015 / 22-03-2018 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 19-01-2017 / 22-03-2018 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Hlavné parlamentné činnosti 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 194článok 162 ods. 11

Návrhy uznesení 
Návrhy uznesení sa týkajú aktuálnych otázok a predkladajú sa na žiadosť výboru, politickej skupiny alebo najmenej 5 % poslancov. Hlasuje sa o nich v pléne. Články 123, 128, 130b a 135

Otázky na ústne zodpovedanie 
Otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou adresované Európskej komisii, Rade alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie môže predložiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % poslancov. Článok 128

Ďalšie parlamentné činnosti 

Otázky na písomné zodpovedanie 
Poslanci môžu predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie predložiť stanovený počet otázok na písomné zodpovedanie. Článok 130, príloha II

Individuálne návrhy uznesení  
Každý poslanec môže podať návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti EÚ. Prípustné návrhy sa postupujú gestorskému výboru, ktorý rozhodne o tom, aký postup sa uplatní. Článok 133 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o muške Drosophila suzukii  
- P8_DCL(2016)0134 - Premlčané  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 16 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o podpore európskeho sektora obilnín  
- P8_DCL(2016)0132 - Premlčané  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 21 - 13-03-2017
Písomné vyhlásenie o vijačke krušpánovej (Cydalima perspectalis)  
- P8_DCL(2016)0131 - Premlčané  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU  
Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 16 - 13-03-2017

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít