Matteo SALVINI
  • Matteo
    SALVINI
  • Taliansko
  • Dátum narodenia: 9. marec 1973, Milano

Vystúpenia na plenárnych schôdzach

267

Diskusia s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom o budúcnosti Európy (rozprava)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(3)

Boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a prevádzačstvu v Stredozemí (tematická rozprava)

25-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-25(12)

Prezentácia programu aktivít estónskeho predsedníctva Rady (rozprava)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Príprava samitu G7 (rozprava)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(8)

Situácia v Maďarsku (rozprava)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(14)

Závery zo zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca 2017) vrátane Rímskej deklarácie (rozprava)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(7)

Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 15. decembra 2016 (rozprava)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(7)

Správy – v úlohe tieňového spravodajcu

2

Inštitucionálne návrhy uznesení

13

Návrh uznesenia o sociálnej zodpovednosti podnikov

12-03-2018 B8-0152/2018

Návrh uznesenia o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv v Turecku

05-02-2018 B8-0079/2018

Návrh uznesenia o uzavretí komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou

08-02-2017 B8-0141/2017

Návrh uznesenia o podpore obetí talidomidu

12-12-2016 B8-1343/2016

Návrh uznesenia o situácii v Taliansku po zemetraseniach

23-11-2016 B8-1284/2016

Návrh uznesenia o vzťahoch medzi EÚ a Tureckom

22-11-2016 B8-1279/2016

Návrh uznesenia NÁVRH NA VYSLOVENIE NEDÔVERY EURÓPSKEJ KOMISII

12-05-2016 B8-0621/2016/rev. 1

Návrh uznesenia o štatúte trhového hospodárstva Číny

10-05-2016 B8-0605/2016

  Proposta di risoluzione sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni

07-03-2016 B8-0348/2016

NB: Tento návrh uznesenia je k dispozícii len v pôvodnom jazyku

Individuálne návrhy uznesení

38

Návrh uznesenia o zvýšení pôrodnosti v Európe

12-09-2017 B8-0532/2017

Návrh uznesenia o zrušení verejných dlhopisov nakúpených a držaných ECB

28-10-2016 B8-1215/2016

Návrh uznesenia o škodách spôsobených smernicou o vysielaní pracovníkov

29-06-2016 B8-0859/2016

Návrh uznesenia o proimigračnej politike Komisie

29-06-2016 B8-0856/2016

Návrh uznesenia o sankciách voči Rusku

27-05-2016 B8-0674/2016

Návrh uznesenia o samovražednom útoku, ktorého terčom boli kresťania v Láhaure

22-04-2016 B8-0504/2016

Návrh uznesenia o centrálnom registri radikálnych imámov

21-04-2016 B8-0501/2016

Písomné vyhlásenia

20

Písomné vyhlásenie o muške Drosophila suzukii

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Premlčané

Podrobnosti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 16 - 13-03-2017

Písomné vyhlásenie o podpore európskeho sektora obilnín

12-12-2016 P8_DCL(2016)0132 Premlčané

Podrobnosti

Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Angelo CIOCCA , Mario BORGHEZIO , Dominique BILDE , Mylène TROSZCZYNSKI , Mireille D'ORNANO , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Joëlle MÉLIN

Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 21 - 13-03-2017

Písomné vyhlásenie o vijačke krušpánovej (Cydalima perspectalis)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Premlčané

Podrobnosti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 16 - 13-03-2017

Písomné vyhlásenie o ochrane vlka dravého (Canis lupus)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Premlčané

Podrobnosti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU

Dátum začatia : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatárov : 15 - 13-03-2017

Písomné vyhlásenie o prídavných látkach E 249 a E 250

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Premlčané

Podrobnosti

Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Sylvie GODDYN , Marie-Christine ARNAUTU , Philippe LOISEAU

Dátum začatia : 30-11-2016
Platné do : 01-03-2017
Počet signatárov : 19 - 02-03-2017

Písomné vyhlásenie o význame špecializovanej odbornej prípravy pre mladých ľudí, ktorí chcú pracovať v primárnom sektore

21-11-2016 P8_DCL(2016)0121 Premlčané

Podrobnosti

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 25 - 22-02-2017

Písomné vyhlásenie o boji proti falšovaniu v sektore vína a liehovín

21-11-2016 P8_DCL(2016)0120 Premlčané

Podrobnosti

Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO

Dátum začatia : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatárov : 23 - 22-02-2017

Písomné vyhlásenie o nehmotnom kultúrnom dedičstve know-how výroby vína

24-10-2016 P8_DCL(2016)0108 Premlčané

Podrobnosti

Mario BORGHEZIO , Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Joëlle MÉLIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Remo SERNAGIOTTO , Salvatore CICU

Dátum začatia : 24-10-2016
Platné do : 24-01-2017
Počet signatárov : 27 - 25-01-2017

Písomné vyhlásenie o deťoch, ktoré sa stali obeťami násilia, zneužívania a zlého zaobchádzania

03-10-2016 P8_DCL(2016)0107 Premlčané

Podrobnosti

Matteo SALVINI , Mara BIZZOTTO , Mario BORGHEZIO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Mireille D'ORNANO , Dominique BILDE , Hannu TAKKULA , Joëlle MÉLIN , Dominique MARTIN , Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Salvatore CICU

Dátum začatia : 03-10-2016
Platné do : 03-01-2017
Počet signatárov : 38 - 04-01-2017

Písomné vyhlásenie o potrebe udržania Ruska ako strategického partnera EÚ

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Premlčané

Podrobnosti

Mario BORGHEZIO , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Dario TAMBURRANO , Stefano MAULLU , Dominique BILDE , Alessandra MUSSOLINI , Marie-Christine ARNAUTU , Aldo PATRICIELLO , Mireille D'ORNANO

Dátum začatia : 12-09-2016
Platné do : 12-12-2016
Počet signatárov : 29 - 13-12-2016

Otázky na písomné zodpovedanie

85

  Safeguarding the precautionary principle in the EU-Mercosur trade agreement

22-02-2018 P-001108/2018 Komisia

  Transparency in EMA applications

06-02-2018 E-000728/2018 Komisia

  The Bosniak issue

20-11-2017 P-007113/2017 Komisia

  Mussel farming at risk in the Gulf of La Spezia

20-09-2017 P-005855/2017 Komisia

  Limitation to the right of establishment for reasons of general interest

07-09-2017 E-005612/2017 Komisia

  System for protecting children left in vehicles

30-08-2017 E-005387/2017 Komisia

  Islamic extremism in Sweden and consequences for the EU

12-07-2017 E-004726/2017 Komisia

  Social impact of the crisis at Ilva in the Genoa region

20-06-2017 E-004081/2017 Komisia

  VP/HR - Terrorist threat emanating from Bosnia and the wider Balkans

30-05-2017 E-003601/2017 Komisia

  VP/HR - The security measures required of the Bosnian authorities

30-05-2017 E-003600/2017 Komisia

Otázky na ústne zodpovedanie

12

Sociálna zodpovednosť podnikov

01-03-2018 O-000026/2018 Komisia

Empirický základ dohody CETA - štúdie

10-11-2016 O-000137/2016 Komisia

Technológie na úpravu genómu: príležitosti a riziká

24-06-2016 O-000097/2016 Komisia

Preprava hospodárskych zvierat do Turecka

24-06-2016 O-000096/2016 Komisia

Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín

25-02-2016 O-000031/2016 Komisia

Ochrana európskeho dedičstva

06-05-2015 O-000047/2015 Komisia

Informácie pre spotrebiteľov a označovanie mäsa pochádzajúceho z rituálneho zabíjania

17-03-2015 O-000027/2015 Komisia

Využívanie finančných prostriedkov z európskych fondov na letiskách

17-03-2015 O-000026/2015 Komisia

Neoznačovanie krajiny pôvodu výrobkov dovážaných z tretích krajín

05-02-2015 O-000015/2015 Komisia

Dohody vo farmaceutickom priemysle

10-12-2014 O-000094/2014 Komisia