Alfredo ANTONIOZZI : 7. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) - Člen

Národné strany 

 • 14-07-2009 / 06-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Taliansko)
 • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Taliansko)

Člen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre právne veci
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Delegácia pre vzťahy s Arabským polostrovom
 • 19-01-2012 / 30-06-2013 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre ústavné veci
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 • 16-09-2009 / 17-03-2010 : Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko
 • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 • 19-01-2012 / 03-09-2012 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 04-09-2012 / 30-06-2014 : Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) 
**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o slobode utláčaných menšín a národov  
- P7_DCL(2014)0004 - Premlčané  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Dátum začatia : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatárov : 38 - 14-04-2014

Vyhlásenia 

Prehlásenie o príjmoch z mimoposlaneckých aktivít