Alessandro BATTILOCCHIO : 6. volebné obdobie 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 23-10-2007 : nezávislí poslanci
 • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Socialistická skupina v Európskom parlamente - Člen

Národné strany 

 • 20-07-2004 / 18-02-2008 : Partito Socialista Nuovo PSI (Taliansko)
 • 19-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Taliansko)

Člen 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre rozvoj
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre petície
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Rumunsko
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžan a EÚ-Gruzínsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre rozvoj
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre petície
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre petície

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Výbor pre dopravu a cestovný ruch
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko a EÚ – Uzbekistan a pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Delegácia pre vzťahy s krajinami strednej Ameriky
 • 20-03-2007 / 23-10-2007 : Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Afganistanom
 • 28-11-2007 / 13-07-2009 : Delegácia pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom

all-activities 

Príspevky do plenárnych rozpráv 
Prejavy počas plenárnych schôdzí a písomné vyhlásenia týkajúce sa plenárnych rozpráv. článok 204článok 171 ods. 11

Stanoviská – v úlohe spravodajcu 
Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program na zvýšenie kvality vyššieho vzdelávania a na podporu porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami (Erasmus Mundus) (2009 – 2013)  
- DEVE_AD(2008)404597 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva)  
- DEVE_AD(2006)376442 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice  
- DEVE_AD(2005)350272 -  
-
DEVE 

Návrhy uznesení 
Poslanci môžu predložiť individuálne návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí patriacich do rámca činností EÚ. Takýto návrh sa postúpi gestorskému výboru na preskúmanie. Článok 143

Parlamentné otázky 
Otázku na ústne zodpovedanie s rozpravou môže položiť výbor, politická skupina alebo aspoň 5 % všetkých poslancov Parlamentu. Jej adresátmi sú ďalšie inštitúcie EÚ. Konferencia predsedov rozhodne o tom, či a v akom poradí budú otázky zaradené do konečného programu plenárnej schôdze. Článok 128 rokovacieho poriadku

Prezenčná listina 
Tieto záznamy o účasti na rokovaniach sú výpisom zo zápisnice plenárnych zasadnutí zo šiesteho volebného obdobia. Uvedené informácie sa poskytujú len na informačné účely a vzťahujú sa na trvanie mandátu poslanca v Európskom parlamente. Ide o nespracované údaje, ktoré nezahŕňajú opravy za odôvodnenú neprítomnosť z dôvodu choroby, materskej/rodičovskej dovolenky, povolených činností parlamentnej delegácie atď.