• Adamos   ADAMOU  

Adamos ADAMOU : Stanoviská – v úlohe spravodajcu - 6. volebné obdobie 

Výbory môžu vypracovať k správe gestorského výboru stanovisko zahŕňajúce prvky, ktoré patria do ich oblasti pôsobnosti. Spravodajcovia týchto stanovísk zodpovedajú aj za vypracovanie kompromisných pozmeňujúcich návrhov a rokovania s tieňovými spravodajcami pre dané stanovisko. Články 56, 57, príloha VI

STANOVISKO o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a bioplyne: potreba revízie právnych predpisov EÚ  
- ENVI_AD(2007)396668 -  
-
ENVI