• Adamos   ADAMOU  

Adamos ADAMOU : Písomné vyhlásenia (do 16. januára 2017) - 6. volebné obdobie 

**Od 16. januára 2017 tento nástroj už neexistuje**. Písomné vyhlásenie bola iniciatíva týkajúca sa záležitosti patriacej do právomocí EÚ. Poslanci ho mohli spoločne podpísať v priebehu 3 mesiacov.

Písomné vyhlásenie o tuberkulóze  
- P6_DCL(2009)0038 - Premlčané  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Dátum začatia : 23-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 195 - 08-05-2009
Písomné vyhlásenie o návrhu transparentného označovania poskytujúceho správne informácie o pôvode, kvalite a sledovateľnosti potravín  
- P6_DCL(2009)0008 - Premlčané  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Dátum začatia : 02-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatárov : 301 - 08-05-2009
Písomné vyhlásenie o chorobe fibromyalgia  
- P6_DCL(2008)0069 - Prijaté  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Dátum začatia : 01-09-2008
Platné do : 18-12-2008
Prijaté (dátum) : 13-01-2009
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2009)0014
Počet signatárov : 418 - 18-12-2008
Písomné vyhlásenie o reumatických ochoreniach  
- P6_DCL(2008)0008 - Prijaté  
Edite ESTRELA , Dorette CORBEY , Adamos ADAMOU  
Dátum začatia : 30-01-2008
Platné do : 22-05-2008
Prijaté (dátum) : 05-06-2008
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2008)0262
Počet signatárov : 410 - 22-05-2008
Písomné vyhlásenie o potrebe komplexnej stratégie na kontrolu rakoviny  
- P6_DCL(2007)0052 - Prijaté  
Antonios TRAKATELLIS , Françoise GROSSETÊTE , Karin JÖNS , Philippe BUSQUIN , Adamos ADAMOU  
Dátum začatia : 21-05-2007
Platné do : 27-09-2007
Prijaté (dátum) : 11-10-2007
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2007)0434
Počet signatárov : 435 - 27-09-2007
Písomné vyhlásenie o reumatických ochoreniach  
- P6_DCL(2005)0041 - Prijaté  
Richard HOWITT , David HAMMERSTEIN , Ursula STENZEL , Adamos ADAMOU , Grażyna STANISZEWSKA  
Dátum začatia : 05-07-2005
Platné do : 05-10-2005
Prijaté (dátum) : 13-10-2005
Prijatý text (so zoznamom signatárov) : P6_TA(2005)0389
Počet signatárov : 406 - 05-10-2005